Волинь - Східна Галичина. 1943-1944

ORYGINALNE DOKUMENTY O ZBRODNIACH UPA-OUN 1942-1945. Документи з архівів України та Польщі


Jedna z ofiar UPA na Wołyniu
  перелік >>>
 1. "Nasze Ziemie Wschodnie" - kwiecień - czerwiec 1943 r. Dodatek miesięczny do nr 8 pisma "Rzeczpospolita Polska".
  Zbiory Ośrodka KARTA (kontynuacja)
  "Наші Східні Землі" - квітень-червень 1943. Місячний додаток до № 8 часопису "Rzeczpospolita Polska"
  Зібрання Центру КАРТА (продовження)
 2. "Nasze Ziemie Wschodnie" - kwiecień - czerwiec 1943 r. Dodatek miesięczny do nr 8 pisma "Rzeczpospolita Polska".
  Zbiory Ośrodka KARTA (kontynuacja)
  "Наші Східні Землі" - квітень-червень 1943. Місячний додаток до № 8 часопису "Rzeczpospolita Polska"
  Зібрання Центру КАРТА (продовження)
 3. Zarządzenie Delegata Rządu RP Okręgu Wołyńskiego z dnia 05.06.1943 r. dotyczące koordynacji działań społeczeństwa polskiego wodec rozszerzającego się konfliktu polsko-ukraińskiego na Wołyniu.
  IPN, Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów, Rząd polski na emigracji, sygn. 392, 1943 r.
  Розпорядження делегата уряду РП Волинської округи від 05.06.1943 р.,
  що стосується координації дій польської громадськості у зв'язку з розширенням на Волині
  польсько-українського конфлікту Інститут національної пам'яті, Бюро доступу і архівізації документів,
  Уряд Польщі в еміграції, сигн. 392, 1943
 4. Zarządzenie Delegata Rządu RP Okręgu Wołyńskiego z dnia 05.06.1943 r. dotyczące koordynacji działań społeczeństwa polskiego wodec rozszerzającego się konfliktu polsko-ukraińskiego na Wołyniu.
  IPN, Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów, Rząd polski na emigracji, sygn. 392, 1943 r. (kontynuacja)
  Розпорядження делегата уряду РП Волинської округи від 05.06.1943 р.,
  що стосується координації дій польської громадськості у зв'язку з розширенням на Волині
  польсько-українського конфлікту. Інститут національної пам'яті, Бюро доступу і архівізації документів,
  Уряд Польщі в еміграції, сигн. 392, 1943 (продовження)
 5. Plan wsi Huta Stepańska dołączony do wspomnień Czesława Piotrowsiego.
  Ośrodek KARTA, Archiwum Wschodnie, sygn. AWII/2005
  План села Гута Степаньська, доданий до спогадів Чеслава Піотровського
  Центр "КАРТА", Східний архів, сигн. АWІІ/2005
 6. Звіт командира Першої групи УПА про події на Рівненщині за червень 1943 р., 5 липня 1943 р.
  Державний архів Рівненської області, ф. Р-30, оп. 2, спр. 39, арк. 24
  Sprawozdanie dowódcy pierwszej grupy UPA o wydarzeniach na Rówieńszczyźnie z okresu od czerwca 1943 r. do 5 lipca 1943 r.
  Archiwum Państwowe Obwodu Rówieńskiego, zesp. P-30, op. 2, sygn. 39, s. 24.
 7. Листівка штабу загону "Січ" Української повстанської армії "До польського населення". 17 липня 1943 р.
  Державний архів Служби безпеки України, ф. 13, спр. 376, т. 34, арк. 89.
  Ulotka ze sztabu zagonu "Sicz" UPA "Do ludności polskiej". 17 lipca 1943 r. Archiwum Państwowe Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, zesp. 13, sygn. 376, m. 34, s. 89.
 8. "Meldunek w sprawie sytuacji ukraińskiej" z terenu Obszaru Lwów Armii Krajo wej z 18 VII 1942 r.
  dotyczący sytuacji wewnętrznej na Wołyniu z charakterystyką tła ogólnego wypadków (AAN, AK, sygn. 203 / XV / 8, k. 24-27).
  "Рапорт щодо української ситуації" з терену Території Львів Армії Крайової від 17 липня 1942 р.,
  що стосується внутрішньої ситуації на Волині, із загальною характеристикою випадків (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 8, k. 24-27).
 9. "Meldunek w sprawie sytuacji ukraińskiej" z terenu Obszaru Lwów Armii Krajo wej z 18 VII 1942 r.
  dotyczący sytuacji wewnętrznej na Wołyniu z charakterystyką tła ogólnego wypadków (AAN, AK, sygn. 203 / XV / 8, k. 24-27). (kontynuacja)
  "Рапорт щодо української ситуації" з терену Території Львів Армії Крайової від 17 липня 1942 р.,
  що стосується внутрішньої ситуації на Волині, із загальною характеристикою випадків
  (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 8, k. 24-27).(продовження)
 10. "Meldunek w sprawie sytuacji ukraińskiej" z terenu Obszaru Lwów Armii Krajo wej z 18 VII 1942 r.
  dotyczący sytuacji wewnętrznej na Wołyniu z charakterystyką tła ogólnego wypadków (AAN, AK, sygn. 203 / XV / 8, k. 24-27). (kontynuacja)
  "Рапорт щодо української ситуації" з терену Території Львів Армії Крайової від 17 липня 1942 р.,
  що стосується внутрішньої ситуації на Волині, із загальною характеристикою випадків
  (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 8, k. 24-27).(продовження)
 11. "Meldunek w sprawie sytuacji ukraińskiej" z terenu Obszaru Lwów Armii Krajo wej z 18 VII 1942 r.
  dotyczący sytuacji wewnętrznej na Wołyniu z charakterystyką tła ogólnego wypadków (AAN, AK, sygn. 203 / XV / 8, k. 24-27). (kontynuacja)
  "Рапорт щодо української ситуації" з терену Території Львів Армії Крайової від 17 липня 1942 р.,
  що стосується внутрішньої ситуації на Волині, із загальною характеристикою випадків
  (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 8, k. 24-27). (продовження)
 12. Informacja "Zbrodnie Ukraińców (zeznanie naocznego swiadka)" zamieszczona w czasopismie konspiracyjnym
  "W ogniu walki" (APL, ZWZ AK Lublin, sygn. 30).
  Інформація "Злочини українців (свідчення очевидця)",
  опублікована в підпільному журналі "W ogniu walki" (APL, ZWZ AK Lublin, sygn. 30).
 13. Суспільно-політичні інформації з Луцької округи до політичної референтури Крайового проводу ОУН на західноукраїнських землях за липень 1943 р. 23 липня 1943 р.
  ЦДАВО України, ф. 3833, оп.1, спр. 124, арк. 13-17.
  Informacje o sytuacji społeczno-politycznej z okręgu łuckiego dla referatu politycznego Krajowego Zarządu OUN na ziemiach zachodnioukraińskich za lipiec 1943 r. CDAWO Ukrainy, zesp. 3833, op. l, s. 13-17
 14. Fragment "Raportu nr VII - 23 lipca 1943 r." z terenu Obszaru Lwów Armii Krajowej
  dotyczącego sytuacji wewnętrznej na Wołyniu (AAN, AK, sygn. 203 / XV / 39, k. 42).
  Фрагмент "Рапорту № VII - 23 липня 1943 p." з терену Території Львів Армії Крайової,
  що стосується внутрішньої ситуації на Волині (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 39, k. 42).
 15. Fragment "Raportu nr VII - 23 lipca 1943 r." z terenu Obszaru Lwów Armii Krajowej
  dotyczącego sytuacji wewnętrznej na Wołyniu (AAN, AK, sygn. 203 / XV / 39, k. 42. (kontynuacja)
  Фрагмент "Рапорту № VII - 23 липня 1943 p." з терену Території Львів Армії Крайової,
  що стосується внутрішньої ситуації на Волині (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 39, k. 42. (продовження)
 16. Fragment "Raportu nr VII - 23 lipca 1943 r." z terenu Obszaru Lwów Armii Krajowej
  dotyczącego sytuacji wewnętrznej na Wołyniu (AAN, AK, sygn. 203 / XV / 39, k. 42. (kontynuacja)
  Фрагмент "Рапорту № VII - 23 липня 1943 p." з терену Території Львів Армії Крайової,
  що стосується внутрішньої ситуації на Волині (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 39, k. 42. (продовження)
 17. Звіт командира першої групи УПА про акцію в с. Гута. 27 липня 1943 р.
  Державний архів Рівненської області, ф. Р-30, оп. 2, спр. 39, арк. 25-26.
  Sprawozdanie dowódcy pierwszej grupy UPA dotyczące akcji we wsi Huta. 27 lipca 1943 r.
  Archiwum Państwowe Obwodu Rówieńskiego, zesp. P-30, sygn. 39, s. 25-26.
 18. Звіт командира першої групи УПА про акцію в с. Гута. 27 липня 1943 р.
  Державний архів Рівненської області, ф. Р-30, оп. 2, спр. 39, арк. 25-26. (продовження)
  Sprawozdanie dowódcy pierwszej grupy UPA dotyczące akcji we wsi Huta. 27 lipca 1943 r.
  Archiwum Państwowe Obwodu Rówieńskiego, zesp. P-30, sygn. 39, s. 25-26. (kontynuacja)
 19. Звіт командира першої групи УПА про акцію в с. Гута. 27 липня 1943 р.
  Державний архів Рівненської області, ф. Р-30, оп. 2, спр. 39, арк. 25-26. (продовження)
  Sprawozdanie dowódcy pierwszej grupy UPA dotyczące akcji we wsi Huta. 27 lipca 1943 r.
  Archiwum Państwowe Obwodu Rówieńskiego, zesp. P-30, sygn. 39, s. 25-26. (kontynuacja)
 20. Звіт командира першої групи УПА про акцію в с. Гута. 27 липня 1943 р.
  Державний архів Рівненської області, ф. Р-30, оп. 2, спр. 39, арк. 25-26. (продовження)
  Sprawozdanie dowódcy pierwszej grupy UPA dotyczące akcji we wsi Huta. 27 lipca 1943 r.
  Archiwum Państwowe Obwodu Rówieńskiego, zesp. P-30, sygn. 39, s. 25-26. (kontynuacja)
 21. Sprawozdanie dowódcy pierwszej grupy UPA dotyczące akcji we wsi Huta. 27 lipca 1943 r.
  Archiwum Państwowe Obwodu Rówieńskiego, zesp. P-30, sygn. 39, s. 25-26. (продовження)
  Sprawozdanie dowodcy pierwszej grupy UPA dotyczace akcji we wsi Huta. 27 lipca 1943 r.
  Archiwum Państwowe Obwodu Rowienskiego, zesp. P-30, sygn. 39, s. 25-26. (kontynuacja)
 22. Звіт командира першої групи УПА про акцію в с. Гута. 27 липня 1943 р.
  Державний архів Рівненської області, ф. Р-30, оп. 2, спр. 39, арк. 25-26. (продовження)
  Sprawozdanie dowódcy pierwszej grupy UPA dotyczące akcji we wsi Huta. 27 lipca 1943 r.
  Archiwum Państwowe Obwodu Rówieńskiego, zesp. P-30, sygn. 39, s. 25-26. (kontynuacja)
 23. "Odezwa do Narodu Ukraińskiego" z dnia 30 VII 1943 r., zamieszczona w czasopiśmie konspiracyjnym
  "Rzeczpospolita Polska" - strona l (APL, ZWZ AK Lublin, sygn. 24).
  "Відозва до українського народу" від 30 VII 1943 p., опублікована в підпільному журналі
  "Rzeczpospolita Polska" - c. l (APL, ZWZ AK Lublin, sygn. 24).
 24. Політичний звіт з військового терену "Болото" за липень 1943 р. Початок серпня 1943 р.
  ЦДАВО України, ф. 3838, оп.1, спр. 127, арк. 4-5.
  Sprawozdanie polityczne z wojskowego obszaru "Błoto" za lipiec 1943 r. Początek sierpnia 1943 r.
  CDAWO Ukrainy, zesp. 3838, op. l, sygn. 127, s. 4-5.
 25. Політичний звіт з військового терену "Болото" за липень 1943 р. Початок серпня 1943 р.
  ЦДАВО України, ф. 3838, оп.1, спр. 127, арк. 4-5. (продовження)
  Sprawozdanie polityczne z wojskowego obszaru "Błoto" za lipiec 1943 r. Początek sierpnia 1943 r.
  CDAWO Ukrainy, zesp. 3838, op. l, sygn. 127, s. 4-5. (kontynuacja)
 26. Protokoł pisiedzenia Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Rawie Ruskiej w sprawie pomocy dla uchodźców z Wiłynia - 7 sierpnia 1943 r.
  Archiwum Państwowe w Przemyślu, Polski Komitet Opiekuńczy w Rawie Ruskiej, sygn. 2.
  Протокол засідання Польського Комітету Опіки в Раві Руській у справі допомоги біженцям з Волині - 7 серпня 1943 р.
  Державний архів у Пшемислі, Польський Комітет Опіки в Раві Руській, сигн. 2.
 27. Protokoł pisiedzenia Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Rawie Ruskiej w sprawie pomocy dla uchodźców z Wiłynia - 7 sierpnia 1943 r.
  Archiwum Państwowe w Przemyślu, Polski Komitet Opiekuńczy w Rawie Ruskiej, sygn. 2. (kontynuacja)
  Протокол засідання Польського Комітету Опіки в Раві Руській у справі допомоги біженцям з Волині - 7 серпня 1943 р.
  Державний архів у Пшемислі, Польський Комітет Опіки в Раві Руській, сигн. 2. (продовження)
 28. Суспільно-політичні інформації з Луцької округи до політичної референтури Крайового проводу ОУН
  на західноукраїнських землях за серпень 1943 р. 23 серпня 1943 р.
  ЦЦАВО України, ф. 3833, оп.1, спр. 124, арк. 29, 31-34, 36. (продовження)
  Informacje o sytuacji społeczno-politycznej z okręgu łuckiego dla referatu politycznego Krajowego Zarządu OUN
  na zachodnioukraińskich ziemiach za sierpień 1943 r. (23 sierpnia 1943 r.)
  CDAWO Ukrainy, zesp. 3833, op. l, sygn. 124, s. 29, 31-34, 36. (kontynuacja)
 29. Суспільно-політичні інформації з Луцької округи до політичної референтури Крайового проводу ОУН
  на західноукраїнських землях за серпень 1943 р. 23 серпня 1943 р.
  ЦЦАВО України, ф. 3833, оп.1, спр. 124, арк. 29, 31-34, 36. (продовження)
  Informacje o sytuacji społeczno-politycznej z okręgu łuckiego dla referatu politycznego Krajowego Zarządu OUN
  na zachodnioukraińskich ziemiach za sierpień 1943 r. (23 sierpnia 1943 r.)
  CDAWO Ukrainy, zesp. 3833, op. l, sygn. 124, s. 29, 31-34, 36. (kontynuacja)
 30. Суспільно-політичні інформації з Луцької округи до політичної референтури Крайового проводу ОУН
  на західноукраїнських землях за серпень 1943 р. 23 серпня 1943 р.
  ЦЦАВО України, ф. 3833, оп.1, спр. 124, арк. 29, 31-34, 36. (продовження)
  Informacje o sytuacji społeczno-politycznej z okręgu łuckiego dla referatu politycznego Krajowego Zarządu OUN
  na zachodnioukraińskich ziemiach za sierpień 1943 r. (23 sierpnia 1943 r.)
  CDAWO Ukrainy, zesp. 3833, op. l, sygn. 124, s. 29, 31-34, 36. (kontynuacja)
 31. Суспільно-політичні інформації з Луцької округи до політичної референтури Крайового проводу ОУН
  на західноукраїнських землях за серпень 1943 р. 23 серпня 1943 р.
  ЦЦАВО України, ф. 3833, оп.1, спр. 124, арк. 29, 31-34, 36. (продовження)
  Informacje o sytuacji społeczno-politycznej z okręgu łuckiego dla referatu politycznego Krajowego Zarządu OUN
  na zachodnioukraińskich ziemiach za sierpień 1943 r. (23 sierpnia 1943 r.)
  CDAWO Ukrainy, zesp. 3833, op. l, sygn. 124, s. 29, 31-34, 36. (kontynuacja)
 32. Суспільно-політичні інформації з Луцької округи до політичної референтури Крайового проводу ОУН
  на західноукраїнських землях за період від 23 по 29 серпня 1943 р. ЗО серпня 1943 р.
  ЦДАВО України, ф. 3833, оп.1, спр. 124, арк. 25-28.
  Informacje o sytuacji spoleczno-politycznej z okręgu luckiego dla referatu politycznego Krajowego Zarządu OUN
  na zachodnioukraińskich ziemiach za okres od 23 do 29 sierpnia 1943 r. (30 sierpnia 1943 r.)
  CDAWO Ukrainy, zesp. 3833, op. l, sygn. 124, s. 25-28.
 33. Суспільно-політичні інформації з Луцької округи до політичної референтури Крайового проводу ОУН
  на західноукраїнських землях за період від 23 по 29 серпня 1943 р. 30 серпня 1943 р.
  ЦДАВО України, ф. 3833, оп.1, спр. 124, арк. 25-28. (продовження)
  Informacje o sytuacji spoleczno-politycznej z okręgu luckiego dla referatu politycznego Krajowego Zarządu OUN
  na zachodnioukraińskich ziemiach za okres od 23 do 29 sierpnia 1943 r. (30 sierpnia 1943 r.)
  CDAWO Ukrainy, zesp. 3833, op. l, sygn. 124, s. 25-28. (kontynuacja)
 34. Суспільно-політичні інформації з Луцької округи до політичної референтури Крайового проводу ОУН
  на західноукраїнських землях за період від 23 по 29 серпня 1943 р. 30 серпня 1943 р.
  ЦДАВО України, ф. 3833, оп.1, спр. 124, арк. 25-28. (продовження)
  Informacje o sytuacji spoleczno-politycznej z okręgu luckiego dla referatu politycznego Krajowego Zarządu OUN
  na zachodnioukraińskich ziemiach za okres od 23 do 29 sierpnia 1943 r. (30 sierpnia 1943 r.)
  CDAWO Ukrainy, zesp. 3833, op. l, sygn. 124, s. 25-28. (kontynuacja)
 35. Суспільно-політичні інформації з Луцької округи до політичної референтури Крайового проводу ОУН
  на західноукраїнських землях за період від 23 по 29 серпня 1943 р. 30 серпня 1943 р.
  ЦДАВО України, ф. 3833, оп.1, спр. 124, арк. 25-28. (продовження)
  Informacje o sytuacji spoleczno-politycznej z okręgu luckiego dla referatu politycznego Krajowego Zarządu OUN
  na zachodnioukraińskich ziemiach za okres od 23 do 29 sierpnia 1943 r. (30 sierpnia 1943 r.)
  CDAWO Ukrainy, zesp. 3833, op. l, sygn. 124, s. 25-28. (kontynuacja)
 36. Інформація про події на Холмщині із суспільно-політичного огляду по Україні за серпень 1943 р. серпень 1943 р.
  ЦДАВО України, ф. 3838, оп.1, спр. 3а, арк.20.
  Informacja o wydarzeniach na Chelmszczyźnie w związku z sytuacją społeczno-polityczną na Ukrainie w sierpniu 1943 r.
  CDAWO Ukrainy, zesp. 3838, op. l, sygn. За, s. 20.
 37. З суспільно-політичного огляду з Луцької округи до політичної референтури Крайового проводу ОУН
  на західноукраїнських землях за серпень 1943 р. Початок вересня 1943 р.
  ЦДАВО України, ф. 3833, оп.1, спр. 125, арк. 6-8.
  Przegląd sytuacji spoleczno-politycznej w okręgu łuckim dla referatu politycznego Krajowego Zarządu OUN
  na zachodnioukraińskich ziemiach za sierpień 1943 r. (początek września 1943 r.)
  CDAWO Ukrainy, zesp. 3838, op. l, sygn. 125, s. 6-8.
 38. З суспільно-політичного огляду з Луцької округи до політичної референтури Крайового проводу ОУН
  на західноукраїнських землях за серпень 1943 р. Початок вересня 1943 р.
  ЦДАВО України, ф. 3833, оп.1, спр. 125, арк. 6-8. (продовження)
  Przegląd sytuacji spoleczno-politycznej w okręgu łuckim dla referatu politycznego Krajowego Zarządu OUN
  na zachodnioukraińskich ziemiach za sierpień 1943 r. (początek września 1943 r.)
  CDAWO Ukrainy, zesp. 3838, op. l, sygn. 125, s. 6-8. (kontynuacja)
 39. З суспільно-політичного огляду з Луцької округи до політичної референтури Крайового проводу ОУН
  на західноукраїнських землях за серпень 1943 р. Початок вересня 1943 р.
  ЦДАВО України, ф. 3833, оп.1, спр. 125, арк. 6-8. (продовження)
  Przegląd sytuacji spoleczno-politycznej w okręgu łuckim dla referatu politycznego Krajowego Zarządu OUN
  na zachodnioukraińskich ziemiach za sierpień 1943 r. (początek września 1943 r.)
  CDAWO Ukrainy, zesp. 3838, op. l, sygn. 125, s. 6-8. (kontynuacja)
 40. "Sprawozdanie o napływie ludności polskiej z Wołynia i Galicji na teren powiatu hrubieszowskiego" z dnia 23.VIII.1943 r. - strona 1 (APL, RGO Lublin, sygn. 94).
  "Звіт про наплив поляків з Волині й Галичини на територію Грубешівського повіту" від 23 VIII 1943 р. - с.1 (APL, RGO Lublin, sygn. 94).
 41. Суспільно-політичні інформації з Луцької округи до політичної референтури Крайового проводу ОУН
  на західноукраїнських землях за серпень 1943 р. 23 серпня 1943 р.
  ЦЦАВО України, ф. 3833, оп.1, спр. 124, арк. 29, 31-34, 36.
  Informacje o sytuacji społeczno-politycznej z okręgu łuckiego dla referatu politycznego Krajowego Zarządu OUN
  na zachodnioukraińskich ziemiach za sierpień 1943 r. (23 sierpnia 1943 r.)
  CDAWO Ukrainy, zesp. 3833, op. l, sygn. 124, s. 29, 31-34, 36.
 42. Суспільно-політичні інформації з Луцької округи до політичної референтури Крайового проводу ОУН
  на західноукраїнських землях за серпень 1943 р. 23 серпня 1943 р.
  ЦЦАВО України, ф. 3833, оп.1, спр. 124, арк. 29, 31-34, 36. (продовження)
  Informacje o sytuacji społeczno-politycznej z okręgu łuckiego dla referatu politycznego Krajowego Zarządu OUN
  na zachodnioukraińskich ziemiach za sierpień 1943 r. (23 sierpnia 1943 r.)
  CDAWO Ukrainy, zesp. 3833, op. l, sygn. 124, s. 29, 31-34, 36. (kontynuacja)
 43. Meldunek Komendy okręgu Tarnopol Obszaru Lwów Armii Krajowej z 14 IX 1943 r. z zestawieniem za okres czerwiec - wrzesień 1943 r.
  wypadków mordów ukraińskich na ludności polskiej (AAN, AK, sygn. 203 /XV /9, k. 170-174).
  Рапорт Комендатури Тернопільської округи "Території Львів" Армії Крайової від 14 вересня 1943 р.
  із зведенням про випадки вбивств українцями поляків за червень-вересень 1943 p. (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 9, k. 170-174).
 44. Meldunek Komendy okręgu Tarnopol Obszaru Lwów Armii Krajowej z 14 IX 1943 r. z zestawieniem za okres czerwiec - wrzesień 1943 r.
  wypadków mordów ukraińskich na ludności polskiej (AAN, AK, sygn. 203 /XV /9, k. 170-174). (kontynuacja)
  Рапорт Комендатури Тернопільської округи "Території Львів" Армії Крайової від 14 вересня 1943 р.
  із зведенням про випадки вбивств українцями поляків за червень-вересень 1943 p. (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 9, k. 170-174). (продовження)
 45. Meldunek Komendy okręgu Tarnopol Obszaru Lwów Armii Krajowej z 14 IX 1943 r. z zestawieniem za okres czerwiec - wrzesień 1943 r.
  wypadków mordów ukraińskich na ludności polskiej (AAN, AK, sygn. 203 /XV /9, k. 170-174). (kontynuacja)
  Рапорт Комендатури Тернопільської округи "Території Львів" Армії Крайової від 14 вересня 1943 р.
  із зведенням про випадки вбивств українцями поляків за червень-вересень 1943 p. (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 9, k. 170-174). (продовження)
 46. Meldunek Komendy okręgu Tarnopol Obszaru Lwów Armii Krajowej z 14 IX 1943 r. z zestawieniem za okres czerwiec - wrzesień 1943 r.
  wypadków mordów ukraińskich na ludności polskiej (AAN, AK, sygn. 203 /XV /9, k. 170-174). (kontynuacja)
  Рапорт Комендатури Тернопільської округи "Території Львів" Армії Крайової від 14 вересня 1943 р.
  із зведенням про випадки вбивств українцями поляків за червень-вересень 1943 p. (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 9, k. 170-174).
 47. Meldunek Komendy okręgu Tarnopol Obszaru Lwów Armii Krajowej z 14 IX 1943 r. z zestawieniem za okres czerwiec - wrzesień 1943 r.
  wypadków mordów ukraińskich na ludności polskiej (AAN, AK, sygn. 203 /XV /9, k. 170-174). (kontynuacja)
  Рапорт Комендатури Тернопільської округи "Території Львів" Армії Крайової від 14 вересня 1943 р.
  із зведенням про випадки вбивств українцями поляків за червень-вересень 1943 p. (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 9, k. 170-174). (продовження)
 48. Notatka "Wypadek na Wołyniu w powiecie włodzimierskim" z 21IX 1943 r.
  z opisami pojedynczych wypadków mordów ukraińskich na ludności polskiej w okręgu Włodzimierz (AAN, AK, sygn. 203 / XV / 42, k. 7-10).
  Нотатка "Випадок на Волині, у Володимирському повіті" від 21 вересня 1943 р.
  з описом окремих випадків убивств українцями поляків у Володимирській окрузі (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 42, k. 7-10).
 49. Notatka "Wypadek na Wołyniu w powiecie włodzimierskim" z 21IX 1943 r.
  z opisami pojedynczych wypadków mordów ukraińskich na ludności polskiej w okręgu Włodzimierz (AAN, AK, sygn. 203 / XV / 42, k. 7-10). (kontynuacja)
  Нотатка "Випадок на Волині, у Володимирському повіті" від 21 вересня 1943 р.
  з описом окремих випадків убивств українцями поляків у Володимирській окрузі
  (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 42, k. 7-10). (продовження)
 50. Notatka "Wypadek na Wołyniu w powiecie włodzimierskim" z 21IX 1943 r.
  z opisami pojedynczych wypadków mordów ukraińskich na ludności polskiej w okręgu Włodzimierz (AAN, AK, sygn. 203 / XV / 42, k. 7-10). (kontynuacja)
  Нотатка "Випадок на Волині, у Володимирському повіті" від 21 вересня 1943 р.
  з описом окремих випадків убивств українцями поляків у Володимирській окрузі
  (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 42, k. 7-10). (продовження)
 51. Notatka "Wypadek na Wołyniu w powiecie włodzimierskim" z 21IX 1943 r.
  z opisami pojedynczych wypadków mordów ukraińskich na ludności polskiej w okręgu Włodzimierz (AAN, AK, sygn. 203 / XV / 42, k. 7-10). (kontynuacja)
  Нотатка "Випадок на Волині, у Володимирському повіті" від 21 вересня 1943 р.
  з описом окремих випадків убивств українцями поляків у Володимирській окрузі
  (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 42, k. 7-10). (продовження)
 52. Notatka "Wypadek na Wołyniu w powiecie włodzimierskim" z 21IX 1943 r.
  z opisami pojedynczych wypadków mordów ukraińskich na ludności polskiej w okręgu Włodzimierz (AAN, AK, sygn. 203 / XV / 42, k. 7-10). (kontynuacja)
  Нотатка "Випадок на Волині, у Володимирському повіті" від 21 вересня 1943 р.
  з описом окремих випадків убивств українцями поляків у Володимирській окрузі
  (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 42, k. 7-10). (продовження)
 53. Notatka "Wypadek na Wołyniu w powiecie włodzimierskim" z 21IX 1943 r.
  z opisami pojedynczych wypadków mordów ukraińskich na ludności polskiej w okręgu Włodzimierz (AAN, AK, sygn. 203 / XV / 42, k. 7-10). (kontynuacja)
  Нотатка "Випадок на Волині, у Володимирському повіті" від 21 вересня 1943 р.
  з описом окремих випадків убивств українцями поляків у Володимирській окрузі
  (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 42, k. 7-10). (продовження)
 54. Notatka "Wypadek na Wołyniu w powiecie włodzimierskim" z 21IX 1943 r.
  z opisami pojedynczych wypadków mordów ukraińskich na ludności polskiej w okręgu Włodzimierz (AAN, AK, sygn. 203 / XV / 42, k. 7-10). (kontynuacja)
  Нотатка "Випадок на Волині, у Володимирському повіті" від 21 вересня 1943 р.
  з описом окремих випадків убивств українцями поляків у Володимирській окрузі
  (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 42, k. 7-10). (продовження)
 55. Podanie mieszkańca Kowla do Polskiego Komitetu Opiekunczego w Lublinie z dnia 22 IX 1943 r.
  w sprawie przewiezienia rodziny do Lublina "w związku z rozruchami band w stosunku do Polaków"
  (APL, RGO Lublin, sygn. 34).
  Прохання мешканця Ковеля до Польського Комітету Опіки в Любліні від 22IX 1943 р.
  з приводу перевезення до Любліна родини "у зв'язку із злочинними діями щодо поляків"
  (APL, RGO Lublin, sygn. 34).
 56. Zestawienie "Lista ofiar terroru Ukraińskiego" za okres wrzesień - październik 1943 r. z terenu Obszaru Lwów Armii Krajowej, b.d.
  (AAN, AK, sygn. 203 /XV / 42, k. 20-26).
  "Перелік жертв українського терору" за вересень-жовтень 1943 р. з терену Території Львів Армії Крайової
  (за повітами і місцевостями) (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 42, k. 20-26).
 57. Zestawienie "Lista ofiar terroru Ukraińskiego" za okres wrzesień - październik 1943 r. z terenu Obszaru Lwów Armii Krajowej, b.d.
  (AAN, AK, sygn. 203 /XV / 42, k. 20-26). (kontynuacja)
  "Перелік жертв українського терору" за вересень-жовтень 1943 р. з терену Території Львів Армії Крайової
  (за повітами і місцевостями) (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 42, k. 20-26). (продовження)
 58. Zestawienie "Lista ofiar terroru Ukraińskiego" za okres wrzesień - październik 1943 r. z terenu Obszaru Lwów Armii Krajowej, b.d.
  (AAN, AK, sygn. 203 /XV / 42, k. 20-26). (kontynuacja)
  "Перелік жертв українського терору" за вересень-жовтень 1943 р. з терену Території Львів Армії Крайової
  (за повітами і місцевостями) (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 42, k. 20-26). (продовження)
 59. Zestawienie "Lista ofiar terroru Ukraińskiego" za okres wrzesień - październik 1943 r. z terenu Obszaru Lwów Armii Krajowej, b.d.
  (AAN, AK, sygn. 203 /XV / 42, k. 20-26). (kontynuacja)
  "Перелік жертв українського терору" за вересень-жовтень 1943 р. з терену Території Львів Армії Крайової
  (за повітами і місцевостями) (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 42, k. 20-26). (продовження)
 60. Zestawienie "Lista ofiar terroru Ukraińskiego" za okres wrzesień - październik 1943 r. z terenu Obszaru Lwów Armii Krajowej, b.d.
  (AAN, AK, sygn. 203 /XV / 42, k. 20-26). (kontynuacja)
  "Перелік жертв українського терору" за вересень-жовтень 1943 р. з терену Території Львів Армії Крайової
  (за повітами і місцевостями) (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 42, k. 20-26). (продовження)
 61. Zestawienie "Lista ofiar terroru Ukraińskiego" za okres wrzesień - październik 1943 r. z terenu Obszaru Lwów Armii Krajowej, b.d.
  (AAN, AK, sygn. 203 /XV / 42, k. 20-26). (kontynuacja)
  "Перелік жертв українського терору" за вересень-жовтень 1943 р. з терену Території Львів Армії Крайової
  (за повітами і місцевостями) (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 42, k. 20-26). (продовження)
 62. Zestawienie "Lista ofiar terroru Ukraińskiego" za okres wrzesień - październik 1943 r. z terenu Obszaru Lwów Armii Krajowej, b.d.
  (AAN, AK, sygn. 203 /XV / 42, k. 20-26). (kontynuacja)
  "Перелік жертв українського терору" за вересень-жовтень 1943 р. з терену Території Львів Армії Крайової
  (за повітами і місцевостями) (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 42, k. 20-26). (продовження)
 63. Інформаційне повідомлення до пресово-інформаційного відділу Українського центрального комітету
  про події на Турчанщині у вересні 1943 р. 4 жовтня 1943 р.
  ЦДАВО України, ф. 3959, оп.2, спр. 132, арк. 10-11.
  Doniesienia informacyjne dla wydziału prasowo-informacyjnego Ukraińskiego Centralnego Komitetu
  o wydarzeniach na obszarze okręgu Turczańskiego we wrześniu 1943 r. (4 październik 1943 r.)
  CDAWO Ukrainy, zesp. 3959, op. 2, sygn. 132, s. 10-11.
 64. Інформаційне повідомлення до пресово-інформаційного відділу Українського центрального комітету про події на Турчанщині у вересні 1943 р. 4 жовтня 1943 р. ЦДАВО України, ф. 3959, оп.2, спр. 132, арк. 10-11. (продовження)
  Doniesienia informacyjne dla wydziału prasowo-informacyjnego Ukraińskiego Centralnego Komitetu
  o wydarzeniach na obszarze okręgu Turczańskiego we wrześniu 1943 r. (4 październik 1943 r.)
  CDAWO Ukrainy, zesp. 3959, op. 2, sygn. 132, s. 10-11. (kontynuacja)
 65. Наказ організаційно-мобілізаційного референта військового надрайону "Долина" "Тигра"
  про проведення акції з руйнування польських пам'ятників та костьолів. 9 жовтня 1943 р.
  ЦДАВО України, ф. 3838, оп.1, спр. 52, арк. 7.
  Rozkaz "Tyhra", organizacyjno-mobilizacyjnego referenta wojskowego nadrejo-nu "Dolina"
  o przeprowadzeniu akcji burzenia polskich pomników i kościołów. 9 październik 1943 r.
  CDAWO Ukrainy, zesp. 3838, op. l, sygn. 52, s. 7.
 66. З суспільно-політичного огляду з Луцької округи до політичної референтури Крайового проводу ОУH
  на західноукраїнських землях за період від 1 по 10 жовтня 1943 р. 12 жовтня 1943 р.
  ЦДАВО України, ф. 3833, оп.1, спр. 124, арк. 44-45, 47-48.
  Przegląd sytuacji społeczno-politycznej w okręgu łuckim dla referatu politycznego Krajowego Zarządu OUN
  na zachodnioukraińskich ziemiach za okres od l października 1943 r. do 12 października 1943 r.
  CDAWO Ukrainy, zesp. 3833, op. l, sygn. 124, s. 44-45, 47-48.
 67. З суспільно-політичного огляду з Луцької округи до політичної референтури Крайового проводу ОУH
  на західноукраїнських землях за період від 1 по 10 жовтня 1943 р. 12 жовтня 1943 р.
  ЦДАВО України, ф. 3833, оп.1, спр. 124, арк. 44-45, 47-48. (продовження)
  Przegląd sytuacji społeczno-politycznej w okręgu łuckim dla referatu politycznego Krajowego Zarządu OUN
  na zachodnioukraińskich ziemiach za okres od l października 1943 r. do 12 października 1943 r.
  CDAWO Ukrainy, zesp. 3833, op. l, sygn. 124, s. 44-45, 47-48. (kontynuacja)
 68. Zestawienie "Małopolska Wschodnia. Lista ofiar terroru Ukraińskiego" z 15 X 1943 r. z terenu Obszaru Lwów Armii Krajowej
  za okres czerwiec - październik 1943 r. (AAN, AK, sygn. 203 / XV / 28, k. 73-90).
  "Східна Малопольща. Перелік жертв українського терору" від 15 жовтня 1943 р. з терену Території Львів Армії Крайової
  за червень-жовтень 1943 p. (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 28, k. 73-90).
 69. Zestawienie "Małopolska Wschodnia. Lista ofiar terroru Ukraińskiego" z 15 X 1943 r. z terenu Obszaru Lwów Armii Krajowej
  za okres czerwiec - październik 1943 r. (AAN, AK, sygn. 203 / XV / 28, k. 73-90). (kontynuacja)
  "Східна Малопольща. Перелік жертв українського терору" від 15 жовтня 1943 р. з терену Території Львів Армії Крайової
  за червень-жовтень 1943 p. (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 28, k. 73-90). (продовження)
 70. Zestawienie "Małopolska Wschodnia. Lista ofiar terroru Ukraińskiego" z 15 X 1943 r. z terenu Obszaru Lwów Armii Krajowej
  za okres czerwiec - październik 1943 r. (AAN, AK, sygn. 203 / XV / 28, k. 73-90). (kontynuacja)
  "Східна Малопольща. Перелік жертв українського терору" від 15 жовтня 1943 р. з терену Території Львів Армії Крайової
  за червень-жовтень 1943 p. (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 28, k. 73-90). (продовження)
 71. Zestawienie "Małopolska Wschodnia. Lista ofiar terroru Ukraińskiego" z 15 X 1943 r. z terenu Obszaru Lwów Armii Krajowej
  za okres czerwiec - październik 1943 r. (AAN, AK, sygn. 203 / XV / 28, k. 73-90). (kontynuacja)
  "Східна Малопольща. Перелік жертв українського терору" від 15 жовтня 1943 р. з терену Території Львів Армії Крайової
  за червень-жовтень 1943 p. (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 28, k. 73-90). (продовження)
 72. Zestawienie "Małopolska Wschodnia. Lista ofiar terroru Ukraińskiego" z 15 X 1943 r. z terenu Obszaru Lwów Armii Krajowej
  za okres czerwiec - październik 1943 r. (AAN, AK, sygn. 203 / XV / 28, k. 73-90). (kontynuacja)
  "Східна Малопольща. Перелік жертв українського терору" від 15 жовтня 1943 р. з терену Території Львів Армії Крайової
  за червень-жовтень 1943 p. (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 28, k. 73-90). (продовження)
 73. Zestawienie "Małopolska Wschodnia. Lista ofiar terroru Ukraińskiego" z 15 X 1943 r. z terenu Obszaru Lwów Armii Krajowej
  za okres czerwiec - październik 1943 r. (AAN, AK, sygn. 203 / XV / 28, k. 73-90). (kontynuacja)
  "Східна Малопольща. Перелік жертв українського терору" від 15 жовтня 1943 р. з терену Території Львів Армії Крайової
  за червень-жовтень 1943 p. (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 28, k. 73-90). (продовження)
 74. Zestawienie "Małopolska Wschodnia. Lista ofiar terroru Ukraińskiego" z 15 X 1943 r. z terenu Obszaru Lwów Armii Krajowej
  za okres czerwiec - październik 1943 r. (AAN, AK, sygn. 203 / XV / 28, k. 73-90). (kontynuacja)
  "Східна Малопольща. Перелік жертв українського терору" від 15 жовтня 1943 р. з терену Території Львів Армії Крайової
  за червень-жовтень 1943 p. (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 28, k. 73-90). (продовження)
 75. Zestawienie "Małopolska Wschodnia. Lista ofiar terroru Ukraińskiego" z 15 X 1943 r. z terenu Obszaru Lwów Armii Krajowej
  za okres czerwiec - październik 1943 r. (AAN, AK, sygn. 203 / XV / 28, k. 73-90). (kontynuacja)
  "Східна Малопольща. Перелік жертв українського терору" від 15 жовтня 1943 р. з терену Території Львів Армії Крайової
  за червень-жовтень 1943 p. (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 28, k. 73-90). (продовження)
 76. Zestawienie "Małopolska Wschodnia. Lista ofiar terroru Ukraińskiego" z 15 X 1943 r. z terenu Obszaru Lwów Armii Krajowej
  za okres czerwiec - październik 1943 r. (AAN, AK, sygn. 203 / XV / 28, k. 73-90). (kontynuacja)
  "Східна Малопольща. Перелік жертв українського терору" від 15 жовтня 1943 р. з терену Території Львів Армії Крайової
  за червень-жовтень 1943 p. (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 28, k. 73-90). (продовження)
 77. Zestawienie "Małopolska Wschodnia. Lista ofiar terroru Ukraińskiego" z 15 X 1943 r. z terenu Obszaru Lwów Armii Krajowej
  za okres czerwiec - październik 1943 r. (AAN, AK, sygn. 203 / XV / 28, k. 73-90). (kontynuacja)
  "Східна Малопольща. Перелік жертв українського терору" від 15 жовтня 1943 р. з терену Території Львів Армії Крайової
  за червень-жовтень 1943 p. (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 28, k. 73-90). (продовження)
 78. Zestawienie "Małopolska Wschodnia. Lista ofiar terroru Ukraińskiego" z 15 X 1943 r. z terenu Obszaru Lwów Armii Krajowej
  za okres czerwiec - październik 1943 r. (AAN, AK, sygn. 203 / XV / 28, k. 73-90). (kontynuacja)
  "Східна Малопольща. Перелік жертв українського терору" від 15 жовтня 1943 р. з терену Території Львів Армії Крайової
  за червень-жовтень 1943 p. (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 28, k. 73-90). (продовження)
 79. Zestawienie "Małopolska Wschodnia. Lista ofiar terroru Ukraińskiego" z 15 X 1943 r. z terenu Obszaru Lwów Armii Krajowej
  za okres czerwiec - październik 1943 r. (AAN, AK, sygn. 203 / XV / 28, k. 73-90). (kontynuacja)
  "Східна Малопольща. Перелік жертв українського терору" від 15 жовтня 1943 р. з терену Території Львів Армії Крайової
  за червень-жовтень 1943 p. (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 28, k. 73-90). (продовження)
 80. Zestawienie "Małopolska Wschodnia. Lista ofiar terroru Ukraińskiego" z 15 X 1943 r. z terenu Obszaru Lwów Armii Krajowej
  za okres czerwiec - październik 1943 r. (AAN, AK, sygn. 203 / XV / 28, k. 73-90). (kontynuacja)
  "Східна Малопольща. Перелік жертв українського терору" від 15 жовтня 1943 р. з терену Території Львів Армії Крайової
  за червень-жовтень 1943 p. (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 28, k. 73-90). (продовження)
 81. Zestawienie "Małopolska Wschodnia. Lista ofiar terroru Ukraińskiego" z 15 X 1943 r. z terenu Obszaru Lwów Armii Krajowej
  za okres czerwiec - październik 1943 r. (AAN, AK, sygn. 203 / XV / 28, k. 73-90). (kontynuacja)
  "Східна Малопольща. Перелік жертв українського терору" від 15 жовтня 1943 р. з терену Території Львів Армії Крайової
  за червень-жовтень 1943 p. (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 28, k. 73-90). (продовження)
 82. Zestawienie "Małopolska Wschodnia. Lista ofiar terroru Ukraińskiego" z 15 X 1943 r. z terenu Obszaru Lwów Armii Krajowej
  za okres czerwiec - październik 1943 r. (AAN, AK, sygn. 203 / XV / 28, k. 73-90). (kontynuacja)
  "Східна Малопольща. Перелік жертв українського терору" від 15 жовтня 1943 р. з терену Території Львів Армії Крайової
  за червень-жовтень 1943 p. (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 28, k. 73-90). (продовження)
 83. Zestawienie "Małopolska Wschodnia. Lista ofiar terroru Ukraińskiego" z 15 X 1943 r. z terenu Obszaru Lwów Armii Krajowej
  za okres czerwiec - październik 1943 r. (AAN, AK, sygn. 203 / XV / 28, k. 73-90). (kontynuacja)
  "Східна Малопольща. Перелік жертв українського терору" від 15 жовтня 1943 р. з терену Території Львів Армії Крайової
  за червень-жовтень 1943 p. (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 28, k. 73-90). (продовження)
 84. Zestawienie "Małopolska Wschodnia. Lista ofiar terroru Ukraińskiego" z 15 X 1943 r. z terenu Obszaru Lwów Armii Krajowej
  za okres czerwiec - październik 1943 r. (AAN, AK, sygn. 203 / XV / 28, k. 73-90). (kontynuacja)
  "Східна Малопольща. Перелік жертв українського терору" від 15 жовтня 1943 р. з терену Території Львів Армії Крайової
  за червень-жовтень 1943 p. (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 28, k. 73-90). (продовження)
 85. Zestawienie "Małopolska Wschodnia. Lista ofiar terroru Ukraińskiego" z 15 X 1943 r. z terenu Obszaru Lwów Armii Krajowej
  za okres czerwiec - październik 1943 r. (AAN, AK, sygn. 203 / XV / 28, k. 73-90). (kontynuacja)
  "Східна Малопольща. Перелік жертв українського терору" від 15 жовтня 1943 р. з терену Території Львів Армії Крайової
  за червень-жовтень 1943 p. (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 28, k. 73-90). (продовження)
 86. Lista osobowa uchodźców z Wołynia, przebywających w obozie przejściowym w Lublinie w dniu 28.X.1943 r. -
  strona 1 (APL, UOL, sygn. 172).
  Список біженців з Волині, розміщених у тимчасовому таборі в Любліні,
  28 X 1943 р. - с 1 (APL, UOL, sygn. 172).
 87. З суспільно-політичного огляду з Луцької округи до політичної референтури Крайового проводу ОУH
  на західноукраїнських землях за період від 1 по 10 жовтня 1943 р. 12 жовтня 1943 р.
  ЦДАВО України, ф. 3833, оп.1, спр. 124, арк. 44-45, 47-48. (продовження)
  Przegląd sytuacji społeczno-politycznej w okręgu łuckim dla referatu politycznego Krajowego Zarządu OUN
  na zachodnioukraińskich ziemiach za okres od l października 1943 r. do 12 października 1943 r.
  CDAWO Ukrainy, zesp. 3833, op. l, sygn. 124, s. 44-45, 47-48. (kontynuacja)
 88. З суспільно-політичного огляду з Луцької округи до політичної референтури Крайового проводу ОУH
  на західноукраїнських землях за період від 1 по 10 жовтня 1943 р. 12 жовтня 1943 р.
  ЦДАВО України, ф. 3833, оп.1, спр. 124, арк. 44-45, 47-48. (продовження)
  Przegląd sytuacji społeczno-politycznej w okręgu łuckim dla referatu politycznego Krajowego Zarządu OUN
  na zachodnioukraińskich ziemiach za okres od l października 1943 r. do 12 października 1943 r.
  CDAWO Ukrainy, zesp. 3833, op. l, sygn. 124, s. 44-45, 47-48. (kontynuacja)
 89. Інформаційне повідомлення до пресово-інформаційного відділу Українського центрального комітету
  про події на Грубешівщині та Холмщині у жовтні 1943 р. 13 жовтня 1943 р.
  ЦДАВО України, ф. 3959, оп.2, спр. 132, арк. 24.
  Doniesienia informacyjne dla wydziału prasowo-informacyjnego Ukraińskiego Centralnego Komitetu
  o wydarzeniach na terenie okręgu Hrubieszów i na Chełmsz-czyźnie w październiku 1943 r. (13 październik 1943 r.)
  CDAWO Ukrainy, zesp. 3959, op. 2, sygn. 132, s. 24.
 90. Наказ ч. 1/43 організаційної референтури Крайового проводу ОУН
  на західноукраїнських землях про припинення протипольських акцій. 30 жовтня 1943 р.
  ЦДАВО України, ф. 3833, оп.1, спр. 43, арк. 10.
  Rozkaz nr 1/43 referatu organizacyjnego Krajowego Zarządu OUN
  na zachodnioukraińskich ziemiach w sprawie wstrzymania antypolskich akcji. 30 październik 1943 r.
  CDAWO Ukrainy, zesp. 3833, op. l, sygn. 43, s. 10.
 91. З суспільно-політичного огляду референтури ОУН південної частини Рівненської області за жовтень 1943 р.
  Державний архів Рівненської області, ф. Р-30, оп. 2, спр. 32, арк. 63, 65.
  Przegląd sytuacji społeczno-politycznej referatu OUN poludniowej części obwodu rówieńskiego za październik 1943 r.
  Archiwum Państwowe Obwodu Rówieńskiego, zesp. P-30, op. 2, sygn. 32, s. 63, 65.
 92. З суспільно-політичного огляду референтури ОУН південної частини Рівненської області за жовтень 1943 р.
  Державний архів Рівненської області, ф. Р-30, оп. 2, спр. 32, арк. 63, 65. (продовження)
  Przegląd sytuacji społeczno-politycznej referatu OUN poludniowej części obwodu rówieńskiego za październik 1943 r.
  Archiwum Państwowe Obwodu Rówieńskiego, zesp. P-30, op. 2, sygn. 32, s. 63, 65. (kontynuacja)
 93. Pismo niemieckiego starosty powiatowego w Chelmie do gubernatora Dystryktu Lubelskiego z dnia l XI 1943 r.
  w sprawie uchodźców z Wołynia - strona l (APL, UOL, sygn. 173).
  Лист німецького повітового старости (м. Хелм) до губернатора кого дистрикту від 1 XI 1943 р.
  у справі біженців з Волині - c. l (APL, UOL, sygn. 173).
 94. Наказ ч. 12 командира загону ім. Богуна "Кліща" про заборону грабувати майно поляків. 20 листопада 1943 р.
  ЦДАВО України, ф. 3838, оп.1, спр. 6, арк.87.
  Rozkaz nr 12 dowódcy zagonu im. Bohuna "Kliszcza" w sprawie zakazu grabieży mienia należącego do Polaków. 20 listopad 1943 r.
  CDAWO Ukrainy, zesp. 3838, op. l, sygn. 6, s. 87.
 95. Листівка групи Української повстанської армії "Поляки!". Грудень 1943 р.
  Державний архів Служби безпеки України, ф. 13, спр. 376, т. 34, арк. 90.
  Ulotka grupy UPA pt. "Polacy". Grudzień 1943 r.
  Archiwum Państwowe Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, zesp. 13, sygn. 376, m. 34, s. 90.
 96. Листівка групи Української повстанської армії "Поляки!". Грудень 1943 р.
  Державний архів Служби безпеки України, ф. 13, спр. 376, т. 34, арк. 90. (продовження)
  Ulotka grupy UPA pt. "Polacy". Grudzień 1943 r.
  Archiwum Państwowe Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, zesp. 13, sygn. 376, m. 34, s. 90. (kontynuacja)
 97. Звіт групи "Богун" про роботу відділів за грудень 1943 р.
  Державний архів Рівненської області, ф. Р-30, оп. 2, спр. 33, арк. 151.
  Sprawozdanie grupy "Bohun" z dzialałności oddziałów za grudzień 1943 r.
  Archiwum Państwowe Obwodu Równienskiego, zesp. P-30, op. 2, sygn. 33, s. 151.
 98. O. Ludwik Wrodarczyk (OMI) - zamordowany przez UPA razem z grupą wiernych dnia 07.12.1943 r. w Okorach (fot.1933).
  Ze zbirów prywatnych Leona Popka.
  О. Людвік Вродарчик, замордований разом з групою віруючих 7.12.1943 р. в Окорах
  Із приватного зібрання Леона Попка.
 99. З списків українців Холмщини і Підляшшя, страчених поляками у 1942-1943 рр.,
  складених представництвом Українського центрального комітету у Люблині. 22 січня 1944 р.
  ЦДАВО України, ф. 3959, оп.2, спр. 133, арк. 72 -76.
  Wykazy Ukraińców z Chełmszczyzny i Podlasia, zamordówanych przez Polaków w latach 1942-1943,
  opracowane przez przedstawicielstwo Ukraińskiego Centralnego Komitetu w Lublinie. 22 stycznia 1944 r.
  CDAWO Ukrainy, zesp. 3959, op. 2, sygn. 133, s. 72-76.
 100. З списків українців Холмщини і Підляшшя, страчених поляками у 1942-1943 рр.,
  складених представництвом Українського центрального комітету у Люблині. 22 січня 1944 р.
  ЦДАВО України, ф. 3959, оп.2, спр. 133, арк. 72 -76. (продовження)
  Wykazy Ukraińców z Chełmszczyzny i Podlasia, zamordówanych przez Polaków w latach 1942-1943,
  opracowane przez przedstawicielstwo Ukraińskiego Centralnego Komitetu w Lublinie. 22 stycznia 1944 r.
  CDAWO Ukrainy, zesp. 3959, op. 2, sygn. 133, s. 72-76. (kontynuacja)
 101. Fragment "Meldunku doraźno-informacyjnego nr 5" Komendy Obszaru Lwów Armii Krajowej z 20 II 1944 r.
  dotyczącego sytuacji wewnętrznej na Wołyniu ze wzmianką o aktualnym zasięgu najwiekszego nasilenia mordów ukraińskich na ludności polskiej (AAN, AK, sygn. 203 / XV /13, k. 38).
  Фрагмент "Рапорту оперативно-інформаційного № 5" Комендатури Території Львів Армії Крайової від 20 лютого 1944 р.,
  що стосується внутрішньої ситуації на Волині, зі згадкою про місця найбільшої кількості убивств українцями поляків
  (AAN, AK, sygn. 203 /XV/13, k. 38).
 102. Raport z 28 II 1944 r. z terenu Obszaru Lwów Armii Krajowej dotyczacy sytuacji wewnętrznej
  na Wołyniu z charakterystyką tla ogólnego wypadków i z opisami pojedynczych wypadków mordów ukraińskich na ludności polskiej
  (AAN, AK, sygn. 203 / XV / l4, k. l-4).
  Рапорт від 28 лютого 1944 p. з терену "Території Львів" Армії Крайової, що стосується внутрішньої ситуації на Волині,
  із загальною характеристикою і описом окремих випадків убивств українцями поляків
  (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 14, k.
 103. Raport z 28 II 1944 r. z terenu Obszaru Lwów Armii Krajowej dotyczacy sytuacji wewnętrznej
  na Wołyniu z charakterystyką tla ogólnego wypadków i z opisami pojedynczych wypadków mordów ukraińskich na ludności polskiej
  (AAN, AK, sygn. 203 / XV / l4, k. l-4). (kontynuacja)
  Рапорт від 28 лютого 1944 p. з терену "Території Львів" Армії Крайової, що стосується внутрішньої ситуації на Волині,
  із загальною характеристикою і описом окремих випадків убивств українцями поляків
  (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 14, k. (продовження)
 104. Raport z 28 II 1944 r. z terenu Obszaru Lwów Armii Krajowej dotyczacy sytuacji wewnętrznej
  na Wołyniu z charakterystyką tla ogólnego wypadków i z opisami pojedynczych wypadków mordów ukraińskich na ludności polskiej
  (AAN, AK, sygn. 203 / XV / l4, k. l-4). (kontynuacja)
  Рапорт від 28 лютого 1944 p. з терену "Території Львів" Армії Крайової, що стосується внутрішньої ситуації на Волині,
  із загальною характеристикою і описом окремих випадків убивств українцями поляків
  (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 14, k. (продовження)
 105. Raport z 28 II 1944 r. z terenu Obszaru Lwów Armii Krajowej dotyczacy sytuacji wewnętrznej
  na Wołyniu z charakterystyką tla ogólnego wypadków i z opisami pojedynczych wypadków mordów ukraińskich na ludności polskiej
  (AAN, AK, sygn. 203 / XV / l4, k. l-4). (kontynuacja)
  Рапорт від 28 лютого 1944 p. з терену "Території Львів" Армії Крайової, що стосується внутрішньої ситуації на Волині,
  із загальною характеристикою і описом окремих випадків убивств українцями поляків
  (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 14, k. (продовження)
 106. Raport z 28 II 1944 r. z terenu Obszaru Lwów Armii Krajowej dotyczacy sytuacji wewnętrznej
  na Wołyniu z charakterystyką tla ogólnego wypadków i z opisami pojedynczych wypadków mordów ukraińskich na ludności polskiej
  (AAN, AK, sygn. 203 / XV / l4, k. l-4). (kontynuacja)
  Рапорт від 28 лютого 1944 p. з терену "Території Львів" Армії Крайової, що стосується внутрішньої ситуації на Волині,
  із загальною характеристикою і описом окремих випадків убивств українцями поляків
  (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 14, k. (продовження)
 107. Świnarzyn, marzec 1944. Stoją od lewej /przed konnymi/ w pierwszym szeregu: por. "Buras" - Lucjan Słowicki d-ca kompanii w batalionie "Siwego", ppor. "Korsak" - Andrzej Buchman oficer informacyiny i płatnik Dywizji, kpt. "Żegota" - szef szef sztabu dywizji, ks. "Rafal" - Antoni Dąbrowski kapelan zgrupowania "Gromada", mjr. dypl. "Oliwa" - Jan Wojciech Kiwerski d-ca dywizji, por. "Trask" - Zbigniew Twardy cichociemny, d-ca 3 bat. 50 p. p., por. "Zagłoba" - Mikołaj Bałysz d-ca komp. w batalionie "Trzaska", chor. "Liść" - Józef Cienkusz adiutant por. "Trzaska".
  Archiwum Dokumentacji Mechanicznej, Kolekcja Stefana Bałuka, sygn. XXXVII.
  Свинарин, березень 1944. Стоять у першому ряду зліва направо: пор. "Бурас" - Луціян Словицький, д-ця роти в батальоні "Сивого", підпор. "Корсак" - Анджей Бухман офіцер Дивізії, капітан "Жегота" - начальник штабу дивізії, ксьондз "Рафал" - Антоні Домбровський, капелан угрупування "Громада", майор "Оліва" - Ян Войцех Ківерський, д-ця дивізії, пор. "Траск" - Збігнєв Твардий, д-ця 3 бат. 50 р., пор. "Заглоба" - Міколай Балиш, д-ця роти батальону "Траска", хорунж. "Лішч" - Юзеф Цєнкуш, адьютант пор. "Траска". Архів аудіовізуальної документації, Колекція Стефана Балука, сигн. ХХХVІІ.
 108. Fragment "Sprawozdania sytuacyjnego z ziem wschodnich [za] marzec 1944"
  Sekcji Wschodniej Departamentu Informacji i Prasy Delegatury Rządu RP na Kraj
  dotyczącego sytuacji wewnętrznej w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu (AAN, DR, sygn. 202 / III / 121, k. 255-258). (kontynuacja)
  Фрагмент "Звіту про ситуацію на східних землях за березень 1944 р."
  Східної Секції Департаменту Інформації і Преси Делеґатури Уряду РП на Край, що стосується внутрішньої ситуації
  у Східній Малопольщі та на Волині (AAN, DR, sygn. 202 /III/ 121, k. 255-258). (продовження)
 109. Fragment "Sprawozdania sytuacyjnego z ziem wschodnich [za] marzec 1944"
  Sekcji Wschodniej Departamentu Informacji i Prasy Delegatury Rządu RP na Kraj
  dotyczącego sytuacji wewnętrznej w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu (AAN, DR, sygn. 202 / III / 121, k. 255-258).
  Фрагмент "Звіту про ситуацію на східних землях за березень 1944 р."
  Східної Секції Департаменту Інформації і Преси Делеґатури Уряду РП на Край, що стосується внутрішньої ситуації
  у Східній Малопольщі та на Волині (AAN, DR, sygn. 202 /III/ 121, k. 255-258).
 110. Fragment "Sprawozdania sytuacyjnego z ziem wschodnich [za] marzec 1944"
  Sekcji Wschodniej Departamentu Informacji i Prasy Delegatury Rządu RP na Kraj
  dotyczącego sytuacji wewnętrznej w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu (AAN, DR, sygn. 202 / III / 121, k. 255-258). (kontynuacja)
  Фрагмент "Звіту про ситуацію на східних землях за березень 1944 р."
  Східної Секції Департаменту Інформації і Преси Делеґатури Уряду РП на Край, що стосується внутрішньої ситуації
  у Східній Малопольщі та на Волині (AAN, DR, sygn. 202 /III/ 121, k. 255-258). (продовження)
 111. Fragment "Sprawozdania sytuacyjnego z ziem wschodnich [za] marzec 1944"
  Sekcji Wschodniej Departamentu Informacji i Prasy Delegatury Rządu RP na Kraj
  dotyczącego sytuacji wewnętrznej w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu (AAN, DR, sygn. 202 / III / 121, k. 255-258). (kontynuacja)
  Фрагмент "Звіту про ситуацію на східних землях за березень 1944 р."
  Східної Секції Департаменту Інформації і Преси Делеґатури Уряду РП на Край, що стосується внутрішньої ситуації
  у Східній Малопольщі та на Волині (AAN, DR, sygn. 202 /III/ 121, k. 255-258). (продовження)
 112. Fragment "Sprawozdania sytuacyjnego z ziem wschodnich [za] marzec 1944"
  Sekcji Wschodniej Departamentu Informacji i Prasy Delegatury Rządu RP na Kraj
  dotyczącego sytuacji wewnętrznej w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu (AAN, DR, sygn. 202 / III / 121, k. 255-258). (kontynuacja)
  Фрагмент "Звіту про ситуацію на східних землях за березень 1944 р."
  Східної Секції Департаменту Інформації і Преси Делеґатури Уряду РП на Край, що стосується внутрішньої ситуації
  у Східній Малопольщі та на Волині (AAN, DR, sygn. 202 /III/ 121, k. 255-258). (продовження)
 113. Fragment "Sprawozdania sytuacyjnego z ziem wschodnich [za] marzec 1944"
  Sekcji Wschodniej Departamentu Informacji i Prasy Delegatury Rządu RP na Kraj
  dotyczącego sytuacji wewnętrznej w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu (AAN, DR, sygn. 202 / III / 121, k. 255-258). (kontynuacja)
  Фрагмент "Звіту про ситуацію на східних землях за березень 1944 р."
  Східної Секції Департаменту Інформації і Преси Делеґатури Уряду РП на Край, що стосується внутрішньої ситуації
  у Східній Малопольщі та на Волині (AAN, DR, sygn. 202 /III/ 121, k. 255-258). (продовження)
 114. Fragment "Sprawozdania sytuacyjnego z ziem wschodnich [za] marzec 1944"
  Sekcji Wschodniej Departamentu Informacji i Prasy Delegatury Rządu RP na Kraj
  dotyczącego sytuacji wewnętrznej w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu (AAN, DR, sygn. 202 / III / 121, k. 255-258). (kontynuacja)
  Фрагмент "Звіту про ситуацію на східних землях за березень 1944 р."
  Східної Секції Департаменту Інформації і Преси Делеґатури Уряду РП на Край, що стосується внутрішньої ситуації
  у Східній Малопольщі та на Волині (AAN, DR, sygn. 202 /III/ 121, k. 255-258). (продовження)
 115. Fragment "Sprawozdania sytuacyjnego z ziem wschodnich [za] marzec 1944"
  Sekcji Wschodniej Departamentu Informacji i Prasy Delegatury Rządu RP na Kraj
  dotyczącego sytuacji wewnętrznej w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu (AAN, DR, sygn. 202 / III / 121, k. 255-258). (kontynuacja)
  Фрагмент "Звіту про ситуацію на східних землях за березень 1944 р."
  Східної Секції Департаменту Інформації і Преси Делеґатури Уряду РП на Край, що стосується внутрішньої ситуації
  у Східній Малопольщі та на Волині (AAN, DR, sygn. 202 /III/ 121, k. 255-258). (продовження)
 116. Fragment "Sprawozdania sytuacyjnego z ziem wschodnich [za] marzec 1944"
  Sekcji Wschodniej Departamentu Informacji i Prasy Delegatury Rządu RP na Kraj
  dotyczącego sytuacji wewnętrznej w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu (AAN, DR, sygn. 202 / III / 121, k. 255-258). (kontynuacja)
  Фрагмент "Звіту про ситуацію на східних землях за березень 1944 р."
  Східної Секції Департаменту Інформації і Преси Делеґатури Уряду РП на Край, що стосується внутрішньої ситуації
  у Східній Малопольщі та на Волині (AAN, DR, sygn. 202 /III/ 121, k. 255-258). (продовження)
 117. Fragment "Sprawozdania sytuacyjnego z ziem wschodnich [za] marzec 1944"
  Sekcji Wschodniej Departamentu Informacji i Prasy Delegatury Rządu RP na Kraj
  dotyczącego sytuacji wewnętrznej w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu (AAN, DR, sygn. 202 / III / 121, k. 255-258). (kontynuacja)
  Фрагмент "Звіту про ситуацію на східних землях за березень 1944 р."
  Східної Секції Департаменту Інформації і Преси Делеґатури Уряду РП на Край, що стосується внутрішньої ситуації
  у Східній Малопольщі та на Волині (AAN, DR, sygn. 202 /III/ 121, k. 255-258). (продовження)
 118. Fragment "Meldunku doraźno-informacyjnego nr 7" Komendy Obszaru Lwów Armii Krajowej z l III 1944 r.
  dotyczącego sytuacji wewnętrznej na Wołyniu ze wzmianką o aktualnym zasiegu najwiekszego nasilenia mordów ukraińskich na ludności polskiej (AAN, AK, sygn. 203 / XV / 13, k. 182).
  Фрагмент "Рапорту оперативно-інформаційного № 7" Комендатури Території Львів Армії Крайової від 1 березня 1944 р.,
  що стосується внутрішньої ситуації на Волині, зі згадкою про місця найбільшої кількості випадків убивств українцями поляків (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 13, k. 182).
 119. Fragment "Raportu sprawozdawczego (informacyjnego) za okres od l III 1944 do 15 III 1944"
  z terenu Obszaru Lwów Armii Krajowej dotyczącego sytuacji wewnętrznej na Wołyniu
  z opisami pojedynczych wypadków mordów ukraińskich na ludności polskiej w okręgu Tarnopol (AAN, AK, sygn. 203 / XV / 15, k. 122).
  Фрагмент "Звітного (інформаційного) рапорту за період з 1 III 1944 р. до 15 III 1944 р."
  з терену "Території Львів" Армії Крайової, що стосується внутрішньої ситуації на Волині,
  з описом окремих випадків убивств українцями поляків у Тернопільській окрузі (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 15, k. 122)
 120. Fragment "Raportu sprawozdawczego (informacyjnego) za okres od l III 1944 do 15 III 1944"
  z terenu Obszaru Lwów Armii Krajowej dotyczącego sytuacji wewnętrznej na Wołyniu
  z opisami pojedynczych wypadków mordów ukraińskich na ludności polskiej w okręgu Tarnopol (AAN, AK, sygn. 203 / XV / 15, k. 122. (kontynuacja)
  Фрагмент "Звітного (інформаційного) рапорту за період з 1 III 1944 р. до 15 III 1944 р."
  з терену "Території Львів" Армії Крайової, що стосується внутрішньої ситуації на Волині,
  з описом окремих випадків убивств українцями поляків у Тернопільській окрузі (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 15, k. 122) (продовження)
 121. Fragment "Raportu sprawozdawczego (informacyjnego) za okres od l III 1944 do 15 III 1944"
  z terenu Obszaru Lwów Armii Krajowej dotyczącego sytuacji wewnętrznej na Wołyniu
  z opisami pojedynczych wypadków mordów ukraińskich na ludności polskiej w okręgu Tarnopol (AAN, AK, sygn. 203 / XV / 15, k. 122. (kontynuacja)
  Фрагмент "Звітного (інформаційного) рапорту за період з 1 III 1944 р. до 15 III 1944 р."
  з терену "Території Львів" Армії Крайової, що стосується внутрішньої ситуації на Волині,
  з описом окремих випадків убивств українцями поляків у Тернопільській окрузі (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 15, k. 122) (продовження)
 122. Fragment "Raportu sprawozdawczego (informacyjnego) za okres od l III 1944 do 15 III 1944"
  z terenu Obszaru Lwów Armii Krajowej dotyczącego sytuacji wewnętrznej na Wołyniu
  z opisami pojedynczych wypadków mordów ukraińskich na ludności polskiej w okręgu Tarnopol (AAN, AK, sygn. 203 / XV / 15, k. 122. (kontynuacja)
  Фрагмент "Звітного (інформаційного) рапорту за період з 1 III 1944 р. до 15 III 1944 р."
  з терену "Території Львів" Армії Крайової, що стосується внутрішньої ситуації на Волині,
  з описом окремих випадків убивств українцями поляків у Тернопільській окрузі (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 15, k. 122) (продовження)
 123. Інформаційне повідомлення з Луцької округи до політичної референтури Крайового проводу ОУН
  на західноукраїнських землях. Кінець березня 1944 р.
  ЦДАВО України, ф. 3833, оп.1, спр. 125, арк. 22.
  Doniesienia informacyjne z okręgu łuckiego dla referatu politycznego Krajowego Zarządu OUN
  na zachodnioukraińskich ziemiach. Koniec marca 1944 r.
  CDAWO Ukrainy, zesp. 3833, op. l, sygn. 125, s. 22.
 124. Raport specjalny "TAMY" - placówki Armii Krajowej w Małopolsce Wschodniej z kwienta 1944 r.
  Zbiory Ośrodka KARTA, Kilekcja Wojciecha Bukata
  Спеціальний рапорт "ТАМИ" - форпосту Армії Крайової в Східній Малопольщі від квітня 1944 р.
  Зібрання Центру КАРТА, Колекція Войцеха Буката
 125. Raport specjalny "TAMY" - placówki Armii Krajowej w Małopolsce Wschodniej z kwienta 1944 r.
  Zbiory Ośrodka KARTA, Kilekcja Wojciecha Bukata (kontynuacja)
  Спеціальний рапорт "ТАМИ" - форпосту Армії Крайової в Східній Малопольщі від квітня 1944 р.
  Зібрання Центру КАРТА, Колекція Войцеха Буката (продовження)
 126. 3.05.1944 r. Lasy szackie.Kpt. AK "Prawdzic", płk. "Żegota", dow. zwiadu kon. radz., dow. bryg. radz.
  im. Bujanowa, ppor. AK "Wichur".
  Archiwum Dokumentacji Mechanicznej, Kolekcja Stefana Bałuka, sygn. XXXVII.
  3.05.1944 р. Шацькі ліси. Капітан АК "Правдіц", полковник "Жегота", дов. розвідки, підпоручик АК "Віхур"
  Архів аудіовізуальної документації, Колекція Стефана Балука, сигн. ХХХVІІ.
 127. Fragment "Sprawozdania z przebiegu i stanu samoobrony na obszarze >Lutni< stosownie do rozkazu >Znicza< na podstawie informacji zebranych w czasie in spekcji 1-7 VI 1944 r." Komendy okręgu Tarnopol Obszaru Lwów Armii Krajowej dotyczącego polskiej samoobrony przeciw napadom band ukraińskich, b.d. (AAN, AK, sygn. 203 / XV / 19, k. 447-449).
  Фрагмент "Звіту про перебіг і стан самооборони на території >Лютні< щодо наказу >3ніча< на підставі відомостей, зібраних під час інспекції 1-7 VI1944 р." Комендатури Тернопільської округи "Території Львів" Армії Крайової, що стосується польської самооборони проти нападів "українських банд", б. д. (AAN, AK, sygn. 203 /XV/19, k. 447-449).
 128. Fragment "Sprawozdania z przebiegu i stanu samoobrony na obszarze >Lutni< stosownie do rozkazu >Znicza< na podstawie informacji zebranych w czasie in spekcji 1-7 VI 1944 r." Komendy okręgu Tarnopol Obszaru Lwów Armii Krajowej dotyczącego polskiej samoobrony przeciw napadom band ukraińskich, b.d. (AAN, AK, sygn. 203 / XV / 19, k. 447-449). (kontynuacja)
  Фрагмент "Звіту про перебіг і стан самооборони на території >Лютні< щодо наказу >3ніча< на підставі відомостей, зібраних під час інспекції 1-7 VI1944 р." Комендатури Тернопільської округи "Території Львів" Армії Крайової, що стосується польської самооборони проти нападів "українських банд", б. д. (AAN, AK, sygn. 203 /XV/19, k. 447-449). (продовження)
 129. Fragment "Sprawozdania z przebiegu i stanu samoobrony na obszarze >Lutni< stosownie do rozkazu >Znicza< na podstawie informacji zebranych w czasie in spekcji 1-7 VI 1944 r." Komendy okręgu Tarnopol Obszaru Lwów Armii Krajowej dotyczącego polskiej samoobrony przeciw napadom band ukraińskich, b.d. (AAN, AK, sygn. 203 / XV / 19, k. 447-449). (kontynuacja)
  Фрагмент "Звіту про перебіг і стан самооборони на території >Лютні< щодо наказу >3ніча< на підставі відомостей, зібраних під час інспекції 1-7 VI1944 р." Комендатури Тернопільської округи "Території Львів" Армії Крайової, що стосується польської самооборони проти нападів "українських банд", б. д. (AAN, AK, sygn. 203 /XV/19, k. 447-449). (продовження)
 130. Informacja Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Hrubieszowie dla Doradcy RGO w Lublinie z dnia 16 VI 1944 r.
  o pomocy udzielanej uchodźcom z Wołynia odlipca 1943 r. (APL, RGO Lublin, sygn. 95).
  Інформація Польського Комітету Опіки в Грубешові дорадці Головної Ради Опіки в Любліні від 16 VI 1944 р.
  про допомогу біженцям з Волині, надану починаючи з липня 1943 p. (APL, RGO Lublin, sygn. 95).
 131. Agencja Informacyjna "Kraj", 5 lipca 1944 r., Nr 24 (41)
  Zbiory Ośrodka KARTA
  Інформаційна агенція "Край", 5 липня 1944 р. № 24(41) Зібрання Центру КАРТА
 132. Agencja Informacyjna "Kraj", 5 lipca 1944 r., Nr 24 (41)
  Zbiory Ośrodka KARTA (kontynuacja)
  Інформаційна агенція "Край", 5 липня 1944 р. № 24(41) Зібрання Центру КАРТА (продовження)
 133. Тимчасова інструкція організаційної референтури Крайового проводу ОУН
  на західноукраїнських землях про польське питання. 7 вересня 1944 р.
  ЦДАВО України, ф. 3833, оп.1, спр. 46, арк. 6.
  Tymczasowa instrukcja referatu organizacyjnego Krajowego Zarządu OUN
  na zachodnioukraińskich ziemiach odnośnie polskiego zagadnienia. 7 września 1944 r.
  CDAWO Ukrainy, zesp. 3833, op. l, sygn. 46, s. 6.
 134. Список поляків - мешканців села Угринківці, страчених українцями 31 грудня 1944 р.
  Державний архів Тернопільської області, ф. Р-3445, оп. 1, спр. 55, арк.7.
  Wykaz Polaków - mieszkańców wsi Uhrynkowce, zamordówanych przez Ukraińców 31 grudnia 1944 r.
  Archiwum Państwowe Obwodu Tarnopolskiego, zesp. P-3445, op. l, sygn. 55, s. 7.
 135. Список поляків - мешканців села Блищанка, страчених українцями 15-16 січня 1945р.
  Державний архів Тернопільської області, ф. Р-3445, оп. 1, спр. 55, арк. 8.
  Wykaz Polaków - mieszkańców wsi Błyszczanka, zamordówanych przez Ukraińców 15-16 stycznia 1945 r.
  Archiwum Państwowe Obwodu Tarnopolskiego, zesp. P-3445, op. l, sygn. 55, ark. 8.
 136. List Olgi Podgórskiej, wdowie po Michale zamordowanym przez Ukraińców w Mikolłajowie nad Dniestrem do Opieki Społecznej w Sanoku - 7 kwietnia 1945 r.
  Archiwum Państwowe w Przemyślu, Polski Komitet Opiekunczy w Rawie Ruskiej, sygn. 380
  Лист Ольги Подгурської, удови Миколая, замордованого українцями в Миколаєві над Дністром,
  до Громадської Опіки в Саноці - 7 квітня 1945 р.
  Державний архів в Пшемислі, Польський комітет Опіки в Раві Руській, сигн.380
 137. List Olgi Podgórskiej, wdowie po Michale zamordowanym przez Ukraińców w Mikolłajowie nad Dniestrem do Opieki Społecznej w Sanoku - 7 kwietnia 1945 r.
  Archiwum Państwowe w Przemyślu, Polski Komitet Opiekunczy w Rawie Ruskiej, sygn. 380 (kontynuacja)
  Лист Ольги Подгурської, удови Миколая, замордованого українцями в Миколаєві над Дністром,
  до Громадської Опіки в Саноці - 7 квітня 1945 р.
  Державний архів в Пшемислі, Польський комітет Опіки в Раві Руській, сигн. 380 (продовження)
 138. Обкладинка справи з "Колекції документів Армії Крайової на Тернопільщині" Державного архіву Тернопільської області.
  Державний архів Тернопільської області, ф. Р-3445, оп. 1, спр. 55.
  Okładka z teczki aktowej ze "Zbioru dokumentów Armii Krajowej na Tarnopolsz-czyźnie" przechowywanych
  w Archiwum Państwowym Obwodu Tarnopolskiego.
  Archiwum Państwowe Obwodu Tarnopolskiego, zesp. P-3445, op. l, sygn. 55.
 139. Opracowanie "Groźba eksterminacji. Sytuacja na Wołyniu i Ziemi Czerwieńskiej. Przyczyny - skutki - wskazania"
  z terenu Obszaru Lwów Armii Krajowej doty czace sytuacji wewnętrznej na Wołyniu z charakterystyką tła ogólnego wypadków, b.d.
  (AAN, AK, sygn. 203 / XV / 8, k. 95-98).
  Розробка "Загроза знищення. Ситуація на Волині і в Червенській землі. Причини - результати - вказівки"
  з терену "Території Львів" Армії Крайової, що стосується внутрішньої ситуації на Волині, із загальною характеристикою випадків
  (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 8, k. 95-98).
 140. Opracowanie "Groźba eksterminacji. Sytuacja na Wołyniu i Ziemi Czerwieńskiej. Przyczyny - skutki - wskazania"
  z terenu Obszaru Lwów Armii Krajowej doty czace sytuacji wewnętrznej na Wołyniu z charakterystyką tła ogólnego wypadków, b.d.
  (AAN, AK, sygn. 203 / XV / 8, k. 95-98). (kontynuacja)
  Розробка "Загроза знищення. Ситуація на Волині і в Червенській землі. Причини - результати - вказівки"
  з терену "Території Львів" Армії Крайової, що стосується внутрішньої ситуації на Волині, із загальною характеристикою випадків
  (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 8, k. 95-98). (продовження)
 141. Opracowanie "Groźba eksterminacji. Sytuacja na Wołyniu i Ziemi Czerwieńskiej. Przyczyny - skutki - wskazania"
  z terenu Obszaru Lwów Armii Krajowej doty czace sytuacji wewnętrznej na Wołyniu z charakterystyką tła ogólnego wypadków, b.d.
  (AAN, AK, sygn. 203 / XV / 8, k. 95-98). (kontynuacja)
  Розробка "Загроза знищення. Ситуація на Волині і в Червенській землі. Причини - результати - вказівки"
  з терену "Території Львів" Армії Крайової, що стосується внутрішньої ситуації на Волині, із загальною характеристикою випадків
  (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 8, k. 95-98). (продовження)
 142. Opracowanie "Groźba eksterminacji. Sytuacja na Wołyniu i Ziemi Czerwieńskiej. Przyczyny - skutki - wskazania"
  z terenu Obszaru Lwów Armii Krajowej doty czace sytuacji wewnętrznej na Wołyniu z charakterystyką tła ogólnego wypadków, b.d.
  (AAN, AK, sygn. 203 / XV / 8, k. 95-98). (kontynuacja)
  Розробка "Загроза знищення. Ситуація на Волині і в Червенській землі. Причини - результати - вказівки"
  з терену "Території Львів" Армії Крайової, що стосується внутрішньої ситуації на Волині, із загальною характеристикою випадків
  (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 8, k. 95-98). (продовження)
 143. Fragment sprawozdania sytuacyjnego Sekcji Wschodniej Departamentu Informacji i Prasy Delegatury Rządu RP na Kraj
  dotyczącego sytuacji wewnetrznej na Kresach Wschodnich, b.d. (AAN, DR, sygn. 202 / III / 121, k. 104-107).
  Фрагмент звіту Східної Секції Департаменту Інформації і Преси Делеґатури Уряду РП на Край,
  що стосується внутрішньої ситуації на східних окраїнах, б. д. (AAN, DR, sygn. 202 /III/ 121, k. 104-107).
 144. Fragment sprawozdania sytuacyjnego Sekcji Wschodniej Departamentu Informacji i Prasy Delegatury Rządu RP na Kraj
  dotyczącego sytuacji wewnetrznej na Kresach Wschodnich, b.d. (AAN, DR, sygn. 202 / III / 121, k. 104-107). (kontynuacja)
  Фрагмент звіту Східної Секції Департаменту Інформації і Преси Делеґатури Уряду РП на Край,
  що стосується внутрішньої ситуації на східних окраїнах, б. д. (AAN, DR, sygn. 202 /III/ 121, k. 104-107). (продовження)
 145. Fragment sprawozdania sytuacyjnego Sekcji Wschodniej Departamentu Informacji i Prasy Delegatury Rządu RP na Kraj
  dotyczącego sytuacji wewnetrznej na Kresach Wschodnich, b.d. (AAN, DR, sygn. 202 / III / 121, k. 104-107). (kontynuacja)
  Фрагмент звіту Східної Секції Департаменту Інформації і Преси Делеґатури Уряду РП на Край,
  що стосується внутрішньої ситуації на східних окраїнах, б. д. (AAN, DR, sygn. 202 /III/ 121, k. 104-107). (продовження)
 146. Fragment sprawozdania sytuacyjnego Sekcji Wschodniej Departamentu Informacji i Prasy Delegatury Rządu RP na Kraj
  dotyczącego sytuacji wewnetrznej na Kresach Wschodnich, b.d. (AAN, DR, sygn. 202 / III / 121, k. 104-107). (kontynuacja)
  Фрагмент звіту Східної Секції Департаменту Інформації і Преси Делеґатури Уряду РП на Край,
  що стосується внутрішньої ситуації на східних окраїнах, б. д. (AAN, DR, sygn. 202 /III/ 121, k. 104-107). (продовження)
 147. Fragment sprawozdania sytuacyjnego Sekcji Wschodniej Departamentu Informacji i Prasy Delegatury Rządu RP na Kraj
  dotyczącego sytuacji wewnetrznej na Kresach Wschodnich, b.d. (AAN, DR, sygn. 202 / III / 121, k. 108-110).
  Фрагмент звіту Східної Секції Департаменту Інформації і Преси Делеґатури Уряду РП на Край,
  що стосується внутрішньої ситуації на східних окраїнах, б. д. (AAN, DR, sygn. 202 /III/ 121, k. 108-110).
 148. Fragment sprawozdania sytuacyjnego Sekcji Wschodniej Departamentu Informacji i Prasy Delegatury Rządu RP na Kraj
  dotyczącego sytuacji wewnetrznej na Kresach Wschodnich, b.d. (AAN, DR, sygn. 202 / III / 121, k. 108-110). (kontynuacja)
  Фрагмент звіту Східної Секції Департаменту Інформації і Преси Делеґатури Уряду РП на Край,
  що стосується внутрішньої ситуації на східних окраїнах, б. д. (AAN, DR, sygn. 202 /III/ 121, k. 108-110). (продовження)
 149. Fragment sprawozdania sytuacyjnego Sekcji Wschodniej Departamentu Informacji i Prasy Delegatury Rządu RP na Kraj
  dotyczącego sytuacji wewnetrznej na Kresach Wschodnich, b.d. (AAN, DR, sygn. 202 / III / 121, k. 108-110). (kontynuacja)
  Фрагмент звіту Східної Секції Департаменту Інформації і Преси Делеґатури Уряду РП на Край,
  що стосується внутрішньої ситуації на східних окраїнах, б. д. (AAN, DR, sygn. 202 /III/ 121, k. 108-110). (продовження)
 150. Fragment sprawozdania sytuacyjnego Sekcj i Wschodniej Departamentu Informacj i i Prasy Delegatury Rządu RP na Kraj
  dotyczącego sytuacji wewnętrznej na Kresach Wschodnich, w tym w Malopolsce Wschodniej, b.d.
  (AAN, DR, sygn. 202/III/121, k. 287-290).
  Фрагмент звіту Східної Секції Департаменту Інформації і Преси Делеґатури Уряду РП на Край,
  що стосується внутрішньої ситуації на східних окраїнах, а також у Східній Малопольщі, б. д.
  (AAN, DR, sygn. 202 /III/121, k. 287-290).
 151. Fragment sprawozdania sytuacyjnego Sekcj i Wschodniej Departamentu Informacj i i Prasy Delegatury Rządu RP na Kraj
  dotyczącego sytuacji wewnętrznej na Kresach Wschodnich, w tym w Malopolsce Wschodniej, b.d.
  (AAN, DR, sygn. 202/III/121, k. 287-290). (kontynuacja)
  Фрагмент звіту Східної Секції Департаменту Інформації і Преси Делеґатури Уряду РП на Край,
  що стосується внутрішньої ситуації на східних окраїнах, а також у Східній Малопольщі, б. д.
  (AAN, DR, sygn. 202 /III/121, k. 287-290). (продовження)
 152. Fragment sprawozdania sytuacyjnego Sekcj i Wschodniej Departamentu Informacj i i Prasy Delegatury Rządu RP na Kraj
  dotyczącego sytuacji wewnętrznej na Kresach Wschodnich, w tym w Malopolsce Wschodniej, b.d.
  (AAN, DR, sygn. 202/III/121, k. 287-290). (kontynuacja)
  Фрагмент звіту Східної Секції Департаменту Інформації і Преси Делеґатури Уряду РП на Край,
  що стосується внутрішньої ситуації на східних окраїнах, а також у Східній Малопольщі, б. д.
  (AAN, DR, sygn. 202 /III/121, k. 287-290). (продовження)
 153. Fragment sprawozdania sytuacyjnego Sekcj i Wschodniej Departamentu Informacj i i Prasy Delegatury Rządu RP na Kraj
  dotyczącego sytuacji wewnętrznej na Kresach Wschodnich, w tym w Malopolsce Wschodniej, b.d.
  (AAN, DR, sygn. 202/III/121, k. 287-290). (kontynuacja)
  Фрагмент звіту Східної Секції Департаменту Інформації і Преси Делеґатури Уряду РП на Край,
  що стосується внутрішньої ситуації на східних окраїнах, а також у Східній Малопольщі, б. д.
  (AAN, DR, sygn. 202 /III/121, k. 287-290). (продовження)
 154. Fragment sprawozdania sytuacyjnego Sekcj i Wschodniej Departamentu Informacj i i Prasy Delegatury Rządu RP na Kraj
  dotyczącego sytuacji wewnętrznej na Kresach Wschodnich, w tym w Malopolsce Wschodniej, b.d.
  (AAN, DR, sygn. 202/III/121, k. 287-290). (kontynuacja)
  Фрагмент звіту Східної Секції Департаменту Інформації і Преси Делеґатури Уряду РП на Край,
  що стосується внутрішньої ситуації на східних окраїнах, а також у Східній Малопольщі, б. д.
  (AAN, DR, sygn. 202 /III/121, k. 287-290). (продовження)
 155. Zestawienie Sekcji Wschodniej Departamentu Informacji i Prasy Delegatury Rządu RP na Kraj (szczątkowy wykaz zbrodni ukraińskich na ludności polskiej Wołynia w 1942 i 1943 r.) wraz z załącznikiem
  "Opis wypadków w Hucie Stapańskiej i jej okolicach", b.d. (AAN, DR, sygn. 202 / III / 200, k. 32-35).
  Зведення Східної Секції Департаменту Інформації і Преси Делеґатури Уряду РП на Край
  (вибірковий список злочинів українців стосовно поляків Волині у 1942 і 1943 рр.) разом з додатком
  "Опис випадків у Гуті Степанській та на її околицях", б. д. (AAN, DR, sygn. 202 /III/ 200, k. 32-35).
 156. Zestawienie Sekcji Wschodniej Departamentu Informacji i Prasy Delegatury Rządu RP na Kraj (szczątkowy wykaz zbrodni ukraińskich na ludności polskiej Wołynia w 1942 i 1943 r.) wraz z załącznikiem
  "Opis wypadków w Hucie Stapańskiej i jej okolicach", b.d. (AAN, DR, sygn. 202 / III / 200, k. 32-35). (kontynuacja)
  Ведення Східної Секції Департаменту Інформації і Преси Делеґатури Уряду РП на Край
  (вибірковий список злочинів українців стосовно поляків Волині у 1942 і 1943 рр.) разом з додатком
  "Опис випадків у Гуті Степанській та на її околицях", б. д. (AAN, DR, sygn. 202 /III/ 200, k. 32-35). (продовження)
 157. Zestawienie Sekcji Wschodniej Departamentu Informacji i Prasy Delegatury Rządu RP na Kraj (szczątkowy wykaz zbrodni ukraińskich na ludności polskiej Wołynia w 1942 i 1943 r.) wraz z załącznikiem
  "Opis wypadków w Hucie Stapańskiej i jej okolicach", b.d. (AAN, DR, sygn. 202 / III / 200, k. 32-35). (kontynuacja)
  ведення Східної Секції Департаменту Інформації і Преси Делеґатури Уряду РП на Край
  (вибірковий список злочинів українців стосовно поляків Волині у 1942 і 1943 рр.) разом з додатком
  "Опис випадків у Гуті Степанській та на її околицях", б. д. (AAN, DR, sygn. 202 /III/ 200, k. 32-35). (продовження)
 158. Zestawienie Sekcji Wschodniej Departamentu Informacji i Prasy Delegatury Rządu RP na Kraj (szczątkowy wykaz zbrodni ukraińskich na ludności polskiej Wołynia w 1942 i 1943 r.) wraz z załącznikiem
  "Opis wypadków w Hucie Stapańskiej i jej okolicach", b.d. (AAN, DR, sygn. 202 / III / 200, k. 32-35). (kontynuacja)
  ведення Східної Секції Департаменту Інформації і Преси Делеґатури Уряду РП на Край
  (вибірковий список злочинів українців стосовно поляків Волині у 1942 і 1943 рр.) разом з додатком
  "Опис випадків у Гуті Степанській та на її околицях", б. д. (AAN, DR, sygn. 202 /III/ 200, k. 32-35). (продовження)
 159. Wręczenie proporca 3 bat. 50 p. p. 27 Dywizji Wołyńskiej Armji Krajowej.
  Archiwum Dokumentacji Mechanicznej, Kolekcja Stefana Bałuka, sygn. XXXVII.
  Вручення прапора 3 бат. 50 р. р. 27 Дивізії Волинській Армії Крайової.
  Архів аудіовізуальної документації, Колекція Стефана Балука, сигн. ХХХVІІ
 160. 27 Dywizja Wołyńska Armji Krajowej. Poczet sztandarowy. Prowadzący por. "Jaszczur".
  Archiwum Dokumentacji Mechanicznej, Kolekcja Stefana Bałuka, sygn. XXXVII.
  27 Волинська Дивізія Армії Крайової. Прапороносці. На чолі - поручик "Ящур". Архів аудіовізуальної документації, Колекція Стефана Балука, сигн. ХХХVІІ.
 161. 27 Dywizja Wołyńska Armji Krajowej. Żołnierze z proporcem.
  Archiwum Dokumentacji Mechanicznej, Kolekcja Stefana Bałuka, sygn. XXXVII.
  Волинська Дивізія Армії Крайової. Солдати з прапором. Архів аудіовізуальної документації,
  Колекція Стефана Балука, сигн. ХХХVІІ.
 162. Wiśniowiec Stary - pomnik na mogile - studni, około 60 zamordowanych przez UPA Pilaków w 1944 r. (for.1998).
  Ze zbirów prywatnych Leona Popka.
  Старий Вишнівець - пам'ятник на могилі - колодязі, де було замордовано понад 60 поляків у 1944 р. (фото 1998)
  Із приватного зібрання Леона Попка.
 163. Gaj - mogiła ok. 600 Polaków zamordowanych przez UPA w 1943 r. (fot.1998).
  Ze zbirów prywatnych Leona Popka.
  Гай - могила 600 поляків, замордованих у 1943 р. (фото 1998)
  Із приватного зібрання Леона Попка.
 164. Wiśniowiec Nowy - młyn, w jego murach w latach 1943-1944 przed UPA broniło się kilkudziesięciu Polakow (fot.1998).
  Ze zbirów prywatnych Leona Popka.
  Новий Вишнівець - млин, у стінах якого в 1943-1944 рр. тримали оборону кілька десятків поляків (фото 1998)
  Із приватного зібрання Леона Попка.
 165. "Do Wojska Polskiego". - odezva Ukraińskich Powstańców nswołująca do wspólnej walki "przeciwko moskiewsko-bolszewickiej tyranii" i "hitlerowsko-niemieckim imperialistom".
  IPN, Biuro Udostępniania i Archiwizacj] Dokumentó, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, sygn. X/82.
  "До Війська Польського" - відозва українських повстанців із закликом до спільної боротьби "проти моськовсько-більшовицької тиранії" та "гітлерівсько-ніомецьких імперіалістів".
  Інститут національної пам'яті, Бюро доступу і архівізації документів, Міністерство громадської безпеки, сигн. Х/82
 166. "Do Wojska Polskiego". - odezva Ukraińskich Powstańców nswołująca do wspólnej walki "przeciwko moskiewsko-bolszewickiej tyranii" i "hitlerowsko-niemieckim imperialistom".
  IPN, Biuro Udostępniania i Archiwizacj] Dokumentó, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, sygn. X/82. (kontynuacja)
  "До Війська Польського" - відозва українських повстанців із закликом до спільної боротьби "проти моськовсько-більшовицької тиранії" та "гітлерівсько-німецьких імперіалістів".
  Інститут національної пам'яті, Бюро доступу і архівізації документів,
  Міністерство громадської безпеки, сигн. Х/82 (продовження)
 167. Protokól [dotyczącyl] niemiecko - polskiegoterroru, doniesienia o aktach prześladowania ludności ukraińskiej.
  IPN, Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego UPA, sygn. X/82, 1944, fotokopia, k. nlb.
  Протокол щодо німецько-польського терору, донесення про випадки переслідування українців
  Інститут національної пам'яті, Бюро доступу і архівізації документів,
  Міністерство громадської безпеки, сигн. Х/82, 1944, фотокопія.
 168. Protokól [dotyczącyl] niemiecko - polskiegoterroru, doniesienia o aktach prześladowania ludności ukraińskiej.
  IPN, Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego UPA, sygn. X/82, 1944, fotokopia, k. nlb. (kontynuacja)
  Протокол щодо німецько-польського терору, донесення про випадки переслідування українців
  Інститут національної пам'яті, Бюро доступу і архівізації документів,
  Міністерство громадської безпеки, сигн. Х/82, 1944, фотокопія (продовження)
 169. Protokól [dotyczącyl] niemiecko - polskiegoterroru, doniesienia o aktach prześladowania ludności ukraińskiej.
  IPN, Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego UPA, sygn. X/82, 1944, fotokopia, k. nlb. (kontynuacja)
  Протокол щодо німецько-польського терору, донесення про випадки переслідування українців
  Інститут національної пам'яті, Бюро доступу і архівізації документів,
  Міністерство громадської безпеки, сигн. Х/82, 1944, фотокопія (продовження)
 170. "Nasze Ziemie Wschodnie" - kwiecień - czerwiec 1943 r. Dodatek miesięczny do nr 8 pisma
  "Rzeczpospolita Polska". Zbiory Ośrodka KARTA
  "Наші Східні Землі" - квітень-червень 1943. Місячний додаток до № 8 часопису
  "Rzeczpospolita Polska" Зібрання Центру КАРТА
 171. Plan wsi Huta Stepańska dołączony do wspomnień Czesława Piotrowsiego.
  Ośrodek KARTA, Archiwum Wschodnie, sygn. AWII/2005
  План села Гута Степаньська, доданий до спогадів Чеслава Піотровського
  Центр "КАРТА", Східний архів, сигн. АWІІ/2005
 172. Wyjątki z pisma "Partyzant" - Organu Centralnego Ruchu Partyzanckiego na Zachodniej Ukraine, 1944 r.
  Zbiory Ośrodka KARTA
  Витяги з часопису "Партизан" - центрального органу партизанського руху на Західній Україні, 1944 р.
  Зібрання Центру КАРТА
 173. Wyjątki z pisma "Partyzant" - Organu Centralnego Ruchu Partyzanckiego na Zachodniej Ukraine, 1944 r.
  Zbiory Ośrodka KARTA (kontynuacja)
  Витяги з часопису "Партизан" - центрального органу партизанського руху на Західній Україні, 1944 р.
  Зібрання Центру КАРТА (продовження)
 174. З списків українців Холмщини і Підляшшя, страчених поляками у 1942-1943 рр.,складених представництвом Українського центрального комітету у Люблині. 22 січня 1944 р. ЦДАВО України, ф. 3959, оп.2, спр. 133, арк. 72 -76. (продовження)
  Wykazy Ukraińców z Chełmszczyzny i Podlasia, zamordówanych przez Polaków w latach 1942-1943, opracowane przez przedstawicielstwo Ukraińskiego Centralnego Komitetu w Lublinie. 22 stycznia 1944 r.
  CDAWO Ukrainy, zesp. 3959, op. 2, sygn. 133, s. 72-76. (kontynuacja)
 175. З списків українців Холмщини і Підляшшя, страчених поляками у 1942-1943 рр.,складених представництвом Українського центрального комітету у Люблині. 22 січня 1944 р.
  ЦДАВО України, ф. 3959, оп.2, спр. 133, арк. 72 -76. (продовження)
  Wykazy Ukraińców z Chełmszczyzny i Podlasia, zamordówanych przez Polaków w latach 1942-1943, opracowane przez przedstawicielstwo Ukraińskiego Centralnego Komitetu w Lublinie. 22 stycznia 1944 r.
  CDAWO Ukrainy, zesp. 3959, op. 2, sygn. 133, s. 72-76. (kontynuacja)
 176. З списків українців Холмщини і Підляшшя, страчених поляками у 1942-1943 рр.,складених представництвом Українського центрального комітету у Люблині. 22 січня 1944 р.
  ЦДАВО України, ф. 3959, оп.2, спр. 133, арк. 72 -76. (продовження)
  Wykazy Ukraińców z Chełmszczyzny i Podlasia, zamordówanych przez Polaków w latach 1942-1943, opracowane przez przedstawicielstwo Ukraińskiego Centralnego Komitetu w Lublinie. 22 stycznia 1944 r.
  CDAWO Ukrainy, zesp. 3959, op. 2, sygn. 133, s. 72-76. (kontynuacja)
 177. З списків українців Холмщини і Підляшшя, страчених поляками у 1942-1943 рр.,
  складених представництвом Українського центрального комітету у Люблині. 22 січня 1944 р.
  ЦДАВО України, ф. 3959, оп.2, спр. 133, арк. 72 -76. (продовження)
  Wykazy Ukraińców z Chełmszczyzny i Podlasia, zamordówanych przez Polaków w latach 1942-1943,
  opracowane przez przedstawicielstwo Ukraińskiego Centralnego Komitetu w Lublinie. 22 stycznia 1944 r.
  CDAWO Ukrainy, zesp. 3959, op. 2, sygn. 133, s. 72-76. (kontynuacja)
 178. З списків українців Холмщини і Підляшшя, страчених поляками у 1942-1943 рр.,
  складених представництвом Українського центрального комітету у Люблині. 22 січня 1944 р.
  ЦДАВО України, ф. 3959, оп.2, спр. 133, арк. 72 -76. (продовження)
  Wykazy Ukraińców z Chełmszczyzny i Podlasia, zamordówanych przez Polaków w latach 1942-1943,
  opracowane przez przedstawicielstwo Ukraińskiego Centralnego Komitetu w Lublinie. 22 stycznia 1944 r.
  CDAWO Ukrainy, zesp. 3959, op. 2, sygn. 133, s. 72-76. (kontynuacja)
 179. З списків українців Холмщини і Підляшшя, страчених поляками у 1942-1943 рр.,
  складених представництвом Українського центрального комітету у Люблині. 22 січня 1944 р.
  ЦДАВО України, ф. 3959, оп.2, спр. 133, арк. 72 -76. (продовження)
  Wykazy Ukraińców z Chełmszczyzny i Podlasia, zamordówanych przez Polaków w latach 1942-1943,
  opracowane przez przedstawicielstwo Ukraińskiego Centralnego Komitetu w Lublinie. 22 stycznia 1944 r.
  CDAWO Ukrainy, zesp. 3959, op. 2, sygn. 133, s. 72-76. (kontynuacja)
  перелік >>>
На початок