Волинь - Східна Галичина. 1943-1944

Документи з архівів України та Польщі

<<< перелік >>>

"Nasze Ziemie Wschodnie" - kwiecień - czerwiec 1943 r. Dodatek miesięczny do nr 8 pisma
"Rzeczpospolita Polska". Zbiory Ośrodka KARTA
"Наші Східні Землі" - квітень-червень 1943. Місячний додаток до № 8 часопису
"Rzeczpospolita Polska" Зібрання Центру КАРТА

<<< перелік >>>
На початок