Волинь - Східна Галичина. 1943-1944

Документи з архівів України та Польщі

<<< перелік >>>

"Odezwa do Narodu Ukraińskiego" z dnia 30 VII 1943 r., zamieszczona w czasopiśmie konspiracyjnym
"Rzeczpospolita Polska" - strona l (APL, ZWZ AK Lublin, sygn. 24).
"Відозва до українського народу" від 30 VII 1943 p., опублікована в підпільному журналі
"Rzeczpospolita Polska" - c. l (APL, ZWZ AK Lublin, sygn. 24).

<<< перелік >>>
На початок