Волинь - Східна Галичина. 1943-1944

Документи з архівів України та Польщі

<<< перелік >>>

Суспільно-політичні інформації з Луцької округи до політичної референтури Крайового проводу ОУН
на західноукраїнських землях за період від 23 по 29 серпня 1943 р. 30 серпня 1943 р.
ЦДАВО України, ф. 3833, оп.1, спр. 124, арк. 25-28. (продовження)
Informacje o sytuacji spoleczno-politycznej z okręgu luckiego dla referatu politycznego Krajowego Zarządu OUN
na zachodnioukraińskich ziemiach za okres od 23 do 29 sierpnia 1943 r. (30 sierpnia 1943 r.)
CDAWO Ukrainy, zesp. 3833, op. l, sygn. 124, s. 25-28. (kontynuacja)

<<< перелік >>>
На початок