Волинь - Східна Галичина. 1943-1944

Документи з архівів України та Польщі

<<< перелік >>>

27 Dywizja Wołyńska Armji Krajowej. Żołnierze z proporcem.
Archiwum Dokumentacji Mechanicznej, Kolekcja Stefana Bałuka, sygn. XXXVII.
Волинська Дивізія Армії Крайової. Солдати з прапором. Архів аудіовізуальної документації,
Колекція Стефана Балука, сигн. ХХХVІІ.

<<< перелік >>>
На початок