Волинь - Східна Галичина. 1943-1944

Документи з архівів України та Польщі

<<< перелік >>>

З суспільно-політичного огляду референтури ОУН південної частини Рівненської області за жовтень 1943 р.
Державний архів Рівненської області, ф. Р-30, оп. 2, спр. 32, арк. 63, 65.
Przegląd sytuacji społeczno-politycznej referatu OUN poludniowej części obwodu rówieńskiego za październik 1943 r.
Archiwum Państwowe Obwodu Rówieńskiego, zesp. P-30, op. 2, sygn. 32, s. 63, 65.

<<< перелік >>>
На початок