Волинь - Східна Галичина. 1943-1944

Документи з архівів України та Польщі

<<< перелік >>>

3.05.1944 r. Lasy szackie.Kpt. AK "Prawdzic", płk. "Żegota", dow. zwiadu kon. radz., dow. bryg. radz.
im. Bujanowa, ppor. AK "Wichur".
Archiwum Dokumentacji Mechanicznej, Kolekcja Stefana Bałuka, sygn. XXXVII.
3.05.1944 р. Шацькі ліси. Капітан АК "Правдіц", полковник "Жегота", дов. розвідки, підпоручик АК "Віхур"
Архів аудіовізуальної документації, Колекція Стефана Балука, сигн. ХХХVІІ.

<<< перелік >>>
На початок