Волинь - Східна Галичина. 1943-1944

Документи з архівів України та Польщі

<<< перелік >>>

List Olgi Podgórskiej, wdowie po Michale zamordowanym przez Ukraińców w Mikolłajowie nad Dniestrem do Opieki Społecznej w Sanoku - 7 kwietnia 1945 r.
Archiwum Państwowe w Przemyślu, Polski Komitet Opiekunczy w Rawie Ruskiej, sygn. 380
Лист Ольги Подгурської, удови Миколая, замордованого українцями в Миколаєві над Дністром,
до Громадської Опіки в Саноці - 7 квітня 1945 р.
Державний архів в Пшемислі, Польський комітет Опіки в Раві Руській, сигн.380

<<< перелік >>>
На початок