Волинь - Східна Галичина. 1943-1944

Документи з архівів України та Польщі

<<< перелік >>>

Pismo niemieckiego starosty powiatowego w Chelmie do gubernatora Dystryktu Lubelskiego z dnia l XI 1943 r.
w sprawie uchodźców z Wołynia - strona l (APL, UOL, sygn. 173).
Лист німецького повітового старости (м. Хелм) до губернатора кого дистрикту від 1 XI 1943 р.
у справі біженців з Волині - c. l (APL, UOL, sygn. 173).

<<< перелік >>>
На початок