Волинь - Східна Галичина. 1943-1944

Документи з архівів України та Польщі

<<< перелік >>>

"Sprawozdanie o napływie ludności polskiej z Wołynia i Galicji na teren powiatu hrubieszowskiego" z dnia 23.VIII.1943 r. - strona 1 (APL, RGO Lublin, sygn. 94).
"Звіт про наплив поляків з Волині й Галичини на територію Грубешівського повіту" від 23 VIII 1943 р. - с.1 (APL, RGO Lublin, sygn. 94).

<<< перелік >>>
На початок