Волинь - Східна Галичина. 1943-1944

Документи з архівів України та Польщі

<<< перелік >>>

Листівка штабу загону "Січ" Української повстанської армії "До польського населення". 17 липня 1943 р.
Державний архів Служби безпеки України, ф. 13, спр. 376, т. 34, арк. 89.
Ulotka ze sztabu zagonu "Sicz" UPA "Do ludności polskiej". 17 lipca 1943 r. Archiwum Państwowe Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, zesp. 13, sygn. 376, m. 34, s. 89.

<<< перелік >>>
На початок