Волинь - Східна Галичина. 1943-1944

Документи з архівів України та Польщі

<<< перелік >>>

Наказ ч. 1/43 організаційної референтури Крайового проводу ОУН
на західноукраїнських землях про припинення протипольських акцій. 30 жовтня 1943 р.
ЦДАВО України, ф. 3833, оп.1, спр. 43, арк. 10.
Rozkaz nr 1/43 referatu organizacyjnego Krajowego Zarządu OUN
na zachodnioukraińskich ziemiach w sprawie wstrzymania antypolskich akcji. 30 październik 1943 r.
CDAWO Ukrainy, zesp. 3833, op. l, sygn. 43, s. 10.

<<< перелік >>>
На початок