Волинь - Східна Галичина. 1943-1944

Документи з архівів України та Польщі

<<< перелік >>>

Fragment "Raportu sprawozdawczego (informacyjnego) za okres od l III 1944 do 15 III 1944"
z terenu Obszaru Lwów Armii Krajowej dotyczącego sytuacji wewnętrznej na Wołyniu
z opisami pojedynczych wypadków mordów ukraińskich na ludności polskiej w okręgu Tarnopol (AAN, AK, sygn. 203 / XV / 15, k. 122. (kontynuacja)
Фрагмент "Звітного (інформаційного) рапорту за період з 1 III 1944 р. до 15 III 1944 р."
з терену "Території Львів" Армії Крайової, що стосується внутрішньої ситуації на Волині,
з описом окремих випадків убивств українцями поляків у Тернопільській окрузі (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 15, k. 122) (продовження)

<<< перелік >>>
На початок