Волинь - Східна Галичина. 1943-1944

Документи з архівів України та Польщі

<<< перелік >>>

Zestawienie Sekcji Wschodniej Departamentu Informacji i Prasy Delegatury Rządu RP na Kraj (szczątkowy wykaz zbrodni ukraińskich na ludności polskiej Wołynia w 1942 i 1943 r.) wraz z załącznikiem
"Opis wypadków w Hucie Stapańskiej i jej okolicach", b.d. (AAN, DR, sygn. 202 / III / 200, k. 32-35). (kontynuacja)
Ведення Східної Секції Департаменту Інформації і Преси Делеґатури Уряду РП на Край
(вибірковий список злочинів українців стосовно поляків Волині у 1942 і 1943 рр.) разом з додатком
"Опис випадків у Гуті Степанській та на її околицях", б. д. (AAN, DR, sygn. 202 /III/ 200, k. 32-35). (продовження)

<<< перелік >>>
На початок