Волинь - Східна Галичина. 1943-1944

Документи з архівів України та Польщі

<<< перелік >>>

Інформаційне повідомлення до пресово-інформаційного відділу Українського центрального комітету
про події на Грубешівщині та Холмщині у жовтні 1943 р. 13 жовтня 1943 р.
ЦДАВО України, ф. 3959, оп.2, спр. 132, арк. 24.
Doniesienia informacyjne dla wydziału prasowo-informacyjnego Ukraińskiego Centralnego Komitetu
o wydarzeniach na terenie okręgu Hrubieszów i na Chełmsz-czyźnie w październiku 1943 r. (13 październik 1943 r.)
CDAWO Ukrainy, zesp. 3959, op. 2, sygn. 132, s. 24.

<<< перелік >>>
На початок