Волинь - Східна Галичина. 1943-1944

Документи з архівів України та Польщі

<<< перелік >>>

27 Dywizja Wołyńska Armji Krajowej. Poczet sztandarowy. Prowadzący por. "Jaszczur".
Archiwum Dokumentacji Mechanicznej, Kolekcja Stefana Bałuka, sygn. XXXVII.
27 Волинська Дивізія Армії Крайової. Прапороносці. На чолі - поручик "Ящур". Архів аудіовізуальної документації, Колекція Стефана Балука, сигн. ХХХVІІ.

<<< перелік >>>
На початок