Волинь - Східна Галичина. 1943-1944

Документи з архівів України та Польщі

<<< перелік >>>

Fragment "Sprawozdania z przebiegu i stanu samoobrony na obszarze >Lutni< stosownie do rozkazu >Znicza< na podstawie informacji zebranych w czasie in spekcji 1-7 VI 1944 r." Komendy okręgu Tarnopol Obszaru Lwów Armii Krajowej dotyczącego polskiej samoobrony przeciw napadom band ukraińskich, b.d. (AAN, AK, sygn. 203 / XV / 19, k. 447-449). (kontynuacja)
Фрагмент "Звіту про перебіг і стан самооборони на території >Лютні< щодо наказу >3ніча< на підставі відомостей, зібраних під час інспекції 1-7 VI1944 р." Комендатури Тернопільської округи "Території Львів" Армії Крайової, що стосується польської самооборони проти нападів "українських банд", б. д. (AAN, AK, sygn. 203 /XV/19, k. 447-449). (продовження)

<<< перелік >>>
На початок