Волинь - Східна Галичина. 1943-1944

Документи з архівів України та Польщі

<<< перелік >>>

Fragment "Meldunku doraźno-informacyjnego nr 7" Komendy Obszaru Lwów Armii Krajowej z l III 1944 r.
dotyczącego sytuacji wewnętrznej na Wołyniu ze wzmianką o aktualnym zasiegu najwiekszego nasilenia mordów ukraińskich na ludności polskiej (AAN, AK, sygn. 203 / XV / 13, k. 182).
Фрагмент "Рапорту оперативно-інформаційного № 7" Комендатури Території Львів Армії Крайової від 1 березня 1944 р.,
що стосується внутрішньої ситуації на Волині, зі згадкою про місця найбільшої кількості випадків убивств українцями поляків (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 13, k. 182).

<<< перелік >>>
На початок