Волинь - Східна Галичина. 1943-1944

Документи з архівів України та Польщі

<<< перелік >>>

Листівка групи Української повстанської армії "Поляки!". Грудень 1943 р.
Державний архів Служби безпеки України, ф. 13, спр. 376, т. 34, арк. 90.
Ulotka grupy UPA pt. "Polacy". Grudzień 1943 r.
Archiwum Państwowe Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, zesp. 13, sygn. 376, m. 34, s. 90.

<<< перелік >>>
На початок