Волинь - Східна Галичина. 1943-1944

Документи з архівів України та Польщі

<<< перелік >>>

"Meldunek w sprawie sytuacji ukraińskiej" z terenu Obszaru Lwów Armii Krajo wej z 18 VII 1942 r.
dotyczący sytuacji wewnętrznej na Wołyniu z charakterystyką tła ogólnego wypadków (AAN, AK, sygn. 203 / XV / 8, k. 24-27). (kontynuacja)
"Рапорт щодо української ситуації" з терену Території Львів Армії Крайової від 17 липня 1942 р.,
що стосується внутрішньої ситуації на Волині, із загальною характеристикою випадків
(AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 8, k. 24-27).(продовження)

<<< перелік >>>
На початок