Волинь - Східна Галичина. 1943-1944

Документи з архівів України та Польщі

<<< перелік >>>

Sprawozdanie dowódcy pierwszej grupy UPA dotyczące akcji we wsi Huta. 27 lipca 1943 r.
Archiwum Państwowe Obwodu Rówieńskiego, zesp. P-30, sygn. 39, s. 25-26. (продовження)
Sprawozdanie dowodcy pierwszej grupy UPA dotyczace akcji we wsi Huta. 27 lipca 1943 r.
Archiwum Państwowe Obwodu Rowienskiego, zesp. P-30, sygn. 39, s. 25-26. (kontynuacja)

<<< перелік >>>
На початок