Волинь - Східна Галичина. 1943-1944

Документи з архівів України та Польщі

<<< перелік >>>

Opracowanie "Groźba eksterminacji. Sytuacja na Wołyniu i Ziemi Czerwieńskiej. Przyczyny - skutki - wskazania"
z terenu Obszaru Lwów Armii Krajowej doty czace sytuacji wewnętrznej na Wołyniu z charakterystyką tła ogólnego wypadków, b.d.
(AAN, AK, sygn. 203 / XV / 8, k. 95-98).
Розробка "Загроза знищення. Ситуація на Волині і в Червенській землі. Причини - результати - вказівки"
з терену "Території Львів" Армії Крайової, що стосується внутрішньої ситуації на Волині, із загальною характеристикою випадків
(AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 8, k. 95-98).

<<< перелік >>>
На початок