Волинь - Східна Галичина. 1943-1944

Документи з архівів України та Польщі

<<< перелік >>>

Обкладинка справи з "Колекції документів Армії Крайової на Тернопільщині" Державного архіву Тернопільської області.
Державний архів Тернопільської області, ф. Р-3445, оп. 1, спр. 55.
Okładka z teczki aktowej ze "Zbioru dokumentów Armii Krajowej na Tarnopolsz-czyźnie" przechowywanych
w Archiwum Państwowym Obwodu Tarnopolskiego.
Archiwum Państwowe Obwodu Tarnopolskiego, zesp. P-3445, op. l, sygn. 55.

<<< перелік >>>
На початок