Волинь - Східна Галичина. 1943-1944

Документи з архівів України та Польщі

<<< перелік >>>

Notatka "Wypadek na Wołyniu w powiecie włodzimierskim" z 21IX 1943 r.
z opisami pojedynczych wypadków mordów ukraińskich na ludności polskiej w okręgu Włodzimierz (AAN, AK, sygn. 203 / XV / 42, k. 7-10). (kontynuacja)
Нотатка "Випадок на Волині, у Володимирському повіті" від 21 вересня 1943 р.
з описом окремих випадків убивств українцями поляків у Володимирській окрузі
(AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 42, k. 7-10). (продовження)

<<< перелік >>>
На початок