Волинь - Східна Галичина. 1943-1944

Документи з архівів України та Польщі

<<< перелік >>>

Fragment sprawozdania sytuacyjnego Sekcj i Wschodniej Departamentu Informacj i i Prasy Delegatury Rządu RP na Kraj
dotyczącego sytuacji wewnętrznej na Kresach Wschodnich, w tym w Malopolsce Wschodniej, b.d.
(AAN, DR, sygn. 202/III/121, k. 287-290).
Фрагмент звіту Східної Секції Департаменту Інформації і Преси Делеґатури Уряду РП на Край,
що стосується внутрішньої ситуації на східних окраїнах, а також у Східній Малопольщі, б. д.
(AAN, DR, sygn. 202 /III/121, k. 287-290).

<<< перелік >>>
На початок