Волинь - Східна Галичина. 1943-1944

Документи з архівів України та Польщі

<<< перелік >>>

Zestawienie "Lista ofiar terroru Ukraińskiego" za okres wrzesień - październik 1943 r. z terenu Obszaru Lwów Armii Krajowej, b.d.
(AAN, AK, sygn. 203 /XV / 42, k. 20-26). (kontynuacja)
"Перелік жертв українського терору" за вересень-жовтень 1943 р. з терену Території Львів Армії Крайової
(за повітами і місцевостями) (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 42, k. 20-26). (продовження)

<<< перелік >>>
На початок