Волинь - Східна Галичина. 1943-1944

Документи з архівів України та Польщі

<<< перелік >>>

"Do Wojska Polskiego". - odezva Ukraińskich Powstańców nswołująca do wspólnej walki "przeciwko moskiewsko-bolszewickiej tyranii" i "hitlerowsko-niemieckim imperialistom".
IPN, Biuro Udostępniania i Archiwizacj] Dokumentó, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, sygn. X/82. (kontynuacja)
"До Війська Польського" - відозва українських повстанців із закликом до спільної боротьби "проти моськовсько-більшовицької тиранії" та "гітлерівсько-німецьких імперіалістів".
Інститут національної пам'яті, Бюро доступу і архівізації документів,
Міністерство громадської безпеки, сигн. Х/82 (продовження)

<<< перелік >>>
На початок