Волинь - Східна Галичина. 1943-1944

Документи з архівів України та Польщі

<<< перелік >>>

Fragment "Raportu nr VII - 23 lipca 1943 r." z terenu Obszaru Lwów Armii Krajowej
dotyczącego sytuacji wewnętrznej na Wołyniu (AAN, AK, sygn. 203 / XV / 39, k. 42).
Фрагмент "Рапорту № VII - 23 липня 1943 p." з терену Території Львів Армії Крайової,
що стосується внутрішньої ситуації на Волині (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 39, k. 42).

<<< перелік >>>
На початок