Волинь - Східна Галичина. 1943-1944

Документи з архівів України та Польщі

<<< перелік >>>

Zestawienie "Małopolska Wschodnia. Lista ofiar terroru Ukraińskiego" z 15 X 1943 r. z terenu Obszaru Lwów Armii Krajowej
za okres czerwiec - październik 1943 r. (AAN, AK, sygn. 203 / XV / 28, k. 73-90). (kontynuacja)
"Східна Малопольща. Перелік жертв українського терору" від 15 жовтня 1943 р. з терену Території Львів Армії Крайової
за червень-жовтень 1943 p. (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 28, k. 73-90). (продовження)

<<< перелік >>>
На початок