Волинь - Східна Галичина. 1943-1944

Документи з архівів України та Польщі

<<< перелік >>>

Fragment "Meldunku doraźno-informacyjnego nr 5" Komendy Obszaru Lwów Armii Krajowej z 20 II 1944 r.
dotyczącego sytuacji wewnętrznej na Wołyniu ze wzmianką o aktualnym zasięgu najwiekszego nasilenia mordów ukraińskich na ludności polskiej (AAN, AK, sygn. 203 / XV /13, k. 38).
Фрагмент "Рапорту оперативно-інформаційного № 5" Комендатури Території Львів Армії Крайової від 20 лютого 1944 р.,
що стосується внутрішньої ситуації на Волині, зі згадкою про місця найбільшої кількості убивств українцями поляків
(AAN, AK, sygn. 203 /XV/13, k. 38).

<<< перелік >>>
На початок