Волинь - Східна Галичина. 1943-1944

Документи з архівів України та Польщі

<<< перелік >>>

Інформаційне повідомлення з Луцької округи до політичної референтури Крайового проводу ОУН
на західноукраїнських землях. Кінець березня 1944 р.
ЦДАВО України, ф. 3833, оп.1, спр. 125, арк. 22.
Doniesienia informacyjne z okręgu łuckiego dla referatu politycznego Krajowego Zarządu OUN
na zachodnioukraińskich ziemiach. Koniec marca 1944 r.
CDAWO Ukrainy, zesp. 3833, op. l, sygn. 125, s. 22.

<<< перелік >>>
На початок