Волинь - Східна Галичина. 1943-1944

Документи з архівів України та Польщі

<<< перелік >>>

Wręczenie proporca 3 bat. 50 p. p. 27 Dywizji Wołyńskiej Armji Krajowej.
Archiwum Dokumentacji Mechanicznej, Kolekcja Stefana Bałuka, sygn. XXXVII.
Вручення прапора 3 бат. 50 р. р. 27 Дивізії Волинській Армії Крайової.
Архів аудіовізуальної документації, Колекція Стефана Балука, сигн. ХХХVІІ

<<< перелік >>>
На початок