Волинь - Східна Галичина. 1943-1944

Документи з архівів України та Польщі

<<< перелік >>>

Informacja Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Hrubieszowie dla Doradcy RGO w Lublinie z dnia 16 VI 1944 r.
o pomocy udzielanej uchodźcom z Wołynia odlipca 1943 r. (APL, RGO Lublin, sygn. 95).
Інформація Польського Комітету Опіки в Грубешові дорадці Головної Ради Опіки в Любліні від 16 VI 1944 р.
про допомогу біженцям з Волині, надану починаючи з липня 1943 p. (APL, RGO Lublin, sygn. 95).

<<< перелік >>>
На початок