Волинь - Східна Галичина. 1943-1944

Документи з архівів України та Польщі

<<< перелік >>>

Суспільно-політичні інформації з Луцької округи до політичної референтури Крайового проводу ОУН
на західноукраїнських землях за серпень 1943 р. 23 серпня 1943 р.
ЦЦАВО України, ф. 3833, оп.1, спр. 124, арк. 29, 31-34, 36. (продовження)
Informacje o sytuacji społeczno-politycznej z okręgu łuckiego dla referatu politycznego Krajowego Zarządu OUN
na zachodnioukraińskich ziemiach za sierpień 1943 r. (23 sierpnia 1943 r.)
CDAWO Ukrainy, zesp. 3833, op. l, sygn. 124, s. 29, 31-34, 36. (kontynuacja)

<<< перелік >>>
На початок