Волинь - Східна Галичина. 1943-1944

Документи з архівів України та Польщі

<<< перелік >>>

Інформаційне повідомлення до пресово-інформаційного відділу Українського центрального комітету про події на Турчанщині у вересні 1943 р. 4 жовтня 1943 р. ЦДАВО України, ф. 3959, оп.2, спр. 132, арк. 10-11. (продовження)
Doniesienia informacyjne dla wydziału prasowo-informacyjnego Ukraińskiego Centralnego Komitetu
o wydarzeniach na obszarze okręgu Turczańskiego we wrześniu 1943 r. (4 październik 1943 r.)
CDAWO Ukrainy, zesp. 3959, op. 2, sygn. 132, s. 10-11. (kontynuacja)

<<< перелік >>>
На початок