Волинь - Східна Галичина. 1943-1944

Документи з архівів України та Польщі

<<< перелік >>>

Інформація про події на Холмщині із суспільно-політичного огляду по Україні за серпень 1943 р. серпень 1943 р.
ЦДАВО України, ф. 3838, оп.1, спр. 3а, арк.20.
Informacja o wydarzeniach na Chelmszczyźnie w związku z sytuacją społeczno-polityczną na Ukrainie w sierpniu 1943 r.
CDAWO Ukrainy, zesp. 3838, op. l, sygn. За, s. 20.

<<< перелік >>>
На початок