Волинь - Східна Галичина. 1943-1944

Документи з архівів України та Польщі

<<< перелік >>>

Політичний звіт з військового терену "Болото" за липень 1943 р. Початок серпня 1943 р.
ЦДАВО України, ф. 3838, оп.1, спр. 127, арк. 4-5. (продовження)
Sprawozdanie polityczne z wojskowego obszaru "Błoto" za lipiec 1943 r. Początek sierpnia 1943 r.
CDAWO Ukrainy, zesp. 3838, op. l, sygn. 127, s. 4-5. (kontynuacja)

<<< перелік >>>
На початок