Волинь - Східна Галичина. 1943-1944

Документи з архівів України та Польщі

<<< перелік >>>

Raport z 28 II 1944 r. z terenu Obszaru Lwów Armii Krajowej dotyczacy sytuacji wewnętrznej
na Wołyniu z charakterystyką tla ogólnego wypadków i z opisami pojedynczych wypadków mordów ukraińskich na ludności polskiej
(AAN, AK, sygn. 203 / XV / l4, k. l-4).
Рапорт від 28 лютого 1944 p. з терену "Території Львів" Армії Крайової, що стосується внутрішньої ситуації на Волині,
із загальною характеристикою і описом окремих випадків убивств українцями поляків
(AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 14, k.

<<< перелік >>>
На початок