Волинь - Східна Галичина. 1943-1944

Документи з архівів України та Польщі

<<< перелік >>>

Protokól [dotyczącyl] niemiecko - polskiegoterroru, doniesienia o aktach prześladowania ludności ukraińskiej.
IPN, Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego UPA, sygn. X/82, 1944, fotokopia, k. nlb. (kontynuacja)
Протокол щодо німецько-польського терору, донесення про випадки переслідування українців
Інститут національної пам'яті, Бюро доступу і архівізації документів,
Міністерство громадської безпеки, сигн. Х/82, 1944, фотокопія (продовження)

<<< перелік >>>
На початок