Волинь - Східна Галичина. 1943-1944

Документи з архівів України та Польщі

<<< перелік >>>

Список поляків - мешканців села Блищанка, страчених українцями 15-16 січня 1945р.
Державний архів Тернопільської області, ф. Р-3445, оп. 1, спр. 55, арк. 8.
Wykaz Polaków - mieszkańców wsi Błyszczanka, zamordówanych przez Ukraińców 15-16 stycznia 1945 r.
Archiwum Państwowe Obwodu Tarnopolskiego, zesp. P-3445, op. l, sygn. 55, ark. 8.

<<< перелік >>>
На початок