Волинь - Східна Галичина. 1943-1944

Документи з архівів України та Польщі

<<< перелік >>>

Meldunek Komendy okręgu Tarnopol Obszaru Lwów Armii Krajowej z 14 IX 1943 r. z zestawieniem za okres czerwiec - wrzesień 1943 r.
wypadków mordów ukraińskich na ludności polskiej (AAN, AK, sygn. 203 /XV /9, k. 170-174). (kontynuacja)
Рапорт Комендатури Тернопільської округи "Території Львів" Армії Крайової від 14 вересня 1943 р.
із зведенням про випадки вбивств українцями поляків за червень-вересень 1943 p. (AAN, AK, sygn. 203 /XV/ 9, k. 170-174). (продовження)

<<< перелік >>>
На початок