Волинь - Східна Галичина. 1943-1944

Документи з архівів України та Польщі

<<< перелік >>>

Świnarzyn, marzec 1944. Stoją od lewej /przed konnymi/ w pierwszym szeregu: por. "Buras" - Lucjan Słowicki d-ca kompanii w batalionie "Siwego", ppor. "Korsak" - Andrzej Buchman oficer informacyiny i płatnik Dywizji, kpt. "Żegota" - szef szef sztabu dywizji, ks. "Rafal" - Antoni Dąbrowski kapelan zgrupowania "Gromada", mjr. dypl. "Oliwa" - Jan Wojciech Kiwerski d-ca dywizji, por. "Trask" - Zbigniew Twardy cichociemny, d-ca 3 bat. 50 p. p., por. "Zagłoba" - Mikołaj Bałysz d-ca komp. w batalionie "Trzaska", chor. "Liść" - Józef Cienkusz adiutant por. "Trzaska".
Archiwum Dokumentacji Mechanicznej, Kolekcja Stefana Bałuka, sygn. XXXVII.
Свинарин, березень 1944. Стоять у першому ряду зліва направо: пор. "Бурас" - Луціян Словицький, д-ця роти в батальоні "Сивого", підпор. "Корсак" - Анджей Бухман офіцер Дивізії, капітан "Жегота" - начальник штабу дивізії, ксьондз "Рафал" - Антоні Домбровський, капелан угрупування "Громада", майор "Оліва" - Ян Войцех Ківерський, д-ця дивізії, пор. "Траск" - Збігнєв Твардий, д-ця 3 бат. 50 р., пор. "Заглоба" - Міколай Балиш, д-ця роти батальону "Траска", хорунж. "Лішч" - Юзеф Цєнкуш, адьютант пор. "Траска". Архів аудіовізуальної документації, Колекція Стефана Балука, сигн. ХХХVІІ.

<<< перелік >>>
На початок