Волинь - Східна Галичина. 1943-1944

Документи з архівів України та Польщі

<<< перелік >>>

Звіт командира Першої групи УПА про події на Рівненщині за червень 1943 р., 5 липня 1943 р.
Державний архів Рівненської області, ф. Р-30, оп. 2, спр. 39, арк. 24
Sprawozdanie dowódcy pierwszej grupy UPA o wydarzeniach na Rówieńszczyźnie z okresu od czerwca 1943 r. do 5 lipca 1943 r.
Archiwum Państwowe Obwodu Rówieńskiego, zesp. P-30, op. 2, sygn. 39, s. 24.

<<< перелік >>>
На початок