Волинь - Східна Галичина. 1943-1944

Документи з архівів України та Польщі

<<< перелік >>>

Список поляків - мешканців села Угринківці, страчених українцями 31 грудня 1944 р.
Державний архів Тернопільської області, ф. Р-3445, оп. 1, спр. 55, арк.7.
Wykaz Polaków - mieszkańców wsi Uhrynkowce, zamordówanych przez Ukraińców 31 grudnia 1944 r.
Archiwum Państwowe Obwodu Tarnopolskiego, zesp. P-3445, op. l, sygn. 55, s. 7.

<<< перелік >>>
На початок